Unixkommandoer

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:45, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (4 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Filer og kataloger

Kommando Betydning
`ls` Viser filer og underkataloger i gjeldende katalog
`cd` katalognavn Går inn i katalogen katalognavn, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
`cd ..` Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
`mv` fra_fil til_fil Flytter (move) filen fra_fil til det nye navnet til_fil
`mv` fil katalog Flytter filen fil til katalogen katalog

Ymse

`write` brukernavn Skriver en melding til det siste terminalvinduet brukernavn har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.