Difference between revisions of "Unixkommandoer"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (Endret rekkefølgen på to felt)
Line 3: Line 3:
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
|  <strong>Kommando</strong>  
 
|  <strong>Kommando</strong>  
 +
|  <strong>Betydning</strong>
 
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
 
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
|  <strong>Betydning</strong>
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>ls</tt>
 
|  <tt>ls</tt>
 +
|  Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog
 
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
 
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
|  Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>cd</tt> <em>katalognavn</em>  
 
|  <tt>cd</tt> <em>katalognavn</em>  
 +
|  Går inn i katalogen <em>katalognavn</em>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
 
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
 
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
|  Går inn i katalogen <em>katalognavn</em>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>cd ..</tt>
 
|  <tt>cd ..</tt>
 +
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen). 
 
|
 
|
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen). 
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>mv</tt> <em>gammel</em> <em>ny</em>  
 
|  <tt>mv</tt> <em>gammel</em> <em>ny</em>  
 +
|  Flytter filen <em>gammel</em> til det nye navnet <em>ny</em>
 
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
 
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
|  Flytter filen <em>gammel</em> til det nye navnet <em>ny</em>
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>mv</tt> <em>fil</em> <em>katalog</em>  
 
|  <tt>mv</tt> <em>fil</em> <em>katalog</em>  
 +
|  Flytter filen <em>fil</em> til katalogen <em>katalog</em>
 
|
 
|
|  Flytter filen <em>fil</em> til katalogen <em>katalog</em>
 
 
|}
 
|}
  
Line 30: Line 30:
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
|  <tt>write</tt> <em>brukernavn</em>  
 
|  <tt>write</tt> <em>brukernavn</em>  
 +
|  Skriver en melding til det siste terminalvinduet <em>brukernavn</em> har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.
 
|
 
|
|  Skriver en melding til det siste terminalvinduet <em>brukernavn</em> har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 00:05, 7 October 2011

Filer og kataloger

Kommando Betydning Mnemoteknikk
ls Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog LIST
cd katalognavn Går inn i katalogen katalognavn, som må være en underkatalog av gjeldende katalog. CHANGE DIRECTORY
cd .. Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
mv gammel ny Flytter filen gammel til det nye navnet ny MOVE
mv fil katalog Flytter filen fil til katalogen katalog

Ymse

write brukernavn Skriver en melding til det siste terminalvinduet brukernavn har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.