Difference between revisions of "Unixkommandoer"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (4 revisions)
 
(Fikk kommandoer til å bruke monospace font, tabellhoder til å bruke bold font, og flyttet forklaringer av navn fra beskrivelsen og inn i et eget tabellfelt.)
Line 2: Line 2:
  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|  <i>Kommando</i>  
+
|  <strong>Kommando</strong>  
|  <i>Betydning</i>  
+
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
|  
+
| <strong>Betydning</strong>
 
|-
 
|-
`ls`
+
<tt>ls</tt>
|  Viser filer og underkataloger i gjeldende katalog  
+
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
|
+
|  Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog  
 
|-
 
|-
`cd` <i>katalognavn</i>  
+
<tt>cd</tt> <em>katalognavn</em>
|  Går inn i katalogen <i>katalognavn</i>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.  
+
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
|
+
|  Går inn i katalogen <em>katalognavn</em>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.  
 
|-
 
|-
`cd ..`
+
<tt>cd ..</tt>
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).  
+
|
|
+
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
 
|-
 
|-
`mv` <i>fra_fil</i> <i>til_fil</i>  
+
<tt>mv</tt> <em>gammel</em> <em>ny</em>
|  Flytter (move) filen <i>fra_fil</i> til det nye navnet <i>til_fil</i>  
+
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
|
+
|  Flytter filen <em>gammel</em> til det nye navnet <em>ny</em>  
 
|-
 
|-
`mv` <i>fil</i> <i>katalog</i>  
+
<tt>mv</tt> <em>fil</em> <em>katalog</em>  
|  Flytter filen <i>fil</i> til katalogen <i>katalog</i>  
+
|
|
+
|  Flytter filen <em>fil</em> til katalogen <em>katalog</em>  
 
|}
 
|}
  

Revision as of 00:03, 7 October 2011

Filer og kataloger

Kommando Mnemoteknikk Betydning
ls LIST Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog
cd katalognavn CHANGE DIRECTORY Går inn i katalogen katalognavn, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
cd .. Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
mv gammel ny MOVE Flytter filen gammel til det nye navnet ny
mv fil katalog Flytter filen fil til katalogen katalog

Ymse

`write` brukernavn Skriver en melding til det siste terminalvinduet brukernavn har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.