Difference between revisions of "Unixkommandoer"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Fikk kommandoer til å bruke monospace font, tabellhoder til å bruke bold font, og flyttet forklaringer av navn fra beskrivelsen og inn i et eget tabellfelt.)
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[#Unix commands|English]]
 +
 +
En av de kjekkeste kommandoene på unix-systemer er kommandoen ''man'', som på mange måter er kort for manual.
 +
 +
Bruk: <code>man <command></code>
 +
 +
Denne kommandoen printer en del informasjon om kommandoen som gis som argument. Ofte kan denne infoen være veldig nyttig.
 +
Dersom informasjonen i tabellene under ikke gir en forståelse for hva som skjer, kan det hende ''man'' kan hjelpe.
 +
 
== Filer og kataloger ==
 
== Filer og kataloger ==
  
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
|  <strong>Kommando</strong>  
 
|  <strong>Kommando</strong>  
 +
|  <strong>Betydning</strong>
 
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
 
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
|  <strong>Betydning</strong>
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>ls</tt>
 
|  <tt>ls</tt>
 +
|  Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog
 
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
 
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
|  Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>cd</tt> <em>katalognavn</em>  
 
|  <tt>cd</tt> <em>katalognavn</em>  
 +
|  Går inn i katalogen <em>katalognavn</em>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
 
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
 
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
|  Går inn i katalogen <em>katalognavn</em>, som må være en underkatalog av gjeldende katalog.
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>cd ..</tt>
 
|  <tt>cd ..</tt>
 +
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen). 
 
|
 
|
|  Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen). 
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>mv</tt> <em>gammel</em> <em>ny</em>  
 
|  <tt>mv</tt> <em>gammel</em> <em>ny</em>  
 +
|  Flytter filen <em>gammel</em> til det nye navnet <em>ny</em>
 
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
 
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
|  Flytter filen <em>gammel</em> til det nye navnet <em>ny</em>
 
 
|-
 
|-
 
|  <tt>mv</tt> <em>fil</em> <em>katalog</em>  
 
|  <tt>mv</tt> <em>fil</em> <em>katalog</em>  
 +
|  Flytter filen <em>fil</em> til katalogen <em>katalog</em>
 
|
 
|
Flytter filen <em>fil</em> til katalogen <em>katalog</em>  
+
|-
 +
<tt>cp</tt> <em>kildefil</em> <em>destinasjon</em>
 +
|  Kopierer filen <em>kildefil</em> og legger kopien under katalogen <em>destinasjon</em>
 +
|  <u>C</u>O<u>P</u>Y
 
|}
 
|}
  
 
== Ymse ==
 
== Ymse ==
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
`write` <i>brukernavn</i>  
+
<tt>write</tt> <em>brukernavn</em>  
|  Skriver en melding til det siste terminalvinduet <i>brukernavn</i> har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.  
+
|  Skriver en melding til det siste terminalvinduet <em>brukernavn</em> har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.  
|  
+
|}
 +
 
 +
= Unix commands =
 +
 
 +
== Files and catalogs ==
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|  <strong>Command</strong>
 +
|  <strong>Meaning</strong>
 +
|  <strong>Mnemoteknikk</strong>
 +
|-
 +
|  <tt>ls</tt>
 +
|  Shows a list of files and sub-folders in the current folder
 +
|  <u>L</u>I<u>S</u>T
 +
|-
 +
|  <tt>cd</tt> <em>directoryName</em>
 +
|  Goes in to the directory <em>directoryName</em>, that must be a sub-directory of the current directory
 +
|  <u>C</u>HANGE <u>D</u>IRECTORY
 +
|-
 +
|  <tt>cd ..</tt>
 +
|  Goes up to the parent directory (i.e. a step up in the folder structure).
 +
|
 +
|-
 +
|  <tt>mv</tt> <em>old</em> <em>new</em>
 +
|  Moves the file <em>old</em> to the new name <em>new</em>
 +
|  <u>M</u>O<u>V</u>E
 +
|-
 +
|  <tt>mv</tt> <em>file</em> <em>directory</em>
 +
|  Moves the file <em>file</em> to the directory <em>directory</em>
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
== Miscellaneous ==
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|  <tt>write</tt> <em>username</em>
 +
|  Writes a message to the last terminal window <em>username</em> has worked in. Enter Ctrl-D to quit.
 +
|}
 +
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 20:33, 24 October 2019

English

En av de kjekkeste kommandoene på unix-systemer er kommandoen man, som på mange måter er kort for manual.

Bruk: man <command>

Denne kommandoen printer en del informasjon om kommandoen som gis som argument. Ofte kan denne infoen være veldig nyttig. Dersom informasjonen i tabellene under ikke gir en forståelse for hva som skjer, kan det hende man kan hjelpe.

Filer og kataloger

Kommando Betydning Mnemoteknikk
ls Viser en liste over filer og underkataloger i gjeldende katalog LIST
cd katalognavn Går inn i katalogen katalognavn, som må være en underkatalog av gjeldende katalog. CHANGE DIRECTORY
cd .. Går opp til foreldrekatalogen (dvs. ett hakk opp i katalogstrukturen).
mv gammel ny Flytter filen gammel til det nye navnet ny MOVE
mv fil katalog Flytter filen fil til katalogen katalog
cp kildefil destinasjon Kopierer filen kildefil og legger kopien under katalogen destinasjon COPY

Ymse

write brukernavn Skriver en melding til det siste terminalvinduet brukernavn har jobbet i. Trykk Ctrl-D for å avslutte.

Unix commands

Files and catalogs

Command Meaning Mnemoteknikk
ls Shows a list of files and sub-folders in the current folder LIST
cd directoryName Goes in to the directory directoryName, that must be a sub-directory of the current directory CHANGE DIRECTORY
cd .. Goes up to the parent directory (i.e. a step up in the folder structure).
mv old new Moves the file old to the new name new MOVE
mv file directory Moves the file file to the directory directory

Miscellaneous

write username Writes a message to the last terminal window username has worked in. Enter Ctrl-D to quit.