Terminologi

From Programvareverkstedet
Revision as of 12:09, 23 October 2012 by Einarr (talk | contribs) (Created page with "Norsk EDB-terminologi, as recommended by leading PVVers! == Versjonskontroll == Endringslager (n1): Et sted hvor endringene mellom alle versjoner av et dokument lagres. (en:rep…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Norsk EDB-terminologi, as recommended by leading PVVers!

Versjonskontroll

Endringslager (n1): Et sted hvor endringene mellom alle versjoner av et dokument lagres. (en:repository)


Kryptografi

Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer, for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)