Template:Viktig

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:04, 25 June 2014 by Ilsegv (talk | contribs) (La til template for viktige ting (huskelapp))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Viktig!

Det burde stå noe viktig her, men personen som har inkludert denne templaten har glemt å skrive det.