Difference between revisions of "Styret"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(link til kassererside)
(link til styreskifteside)
Line 10: Line 10:
 
* [[/Blesting]]: Rekruttering av nye medlemmer.
 
* [[/Blesting]]: Rekruttering av nye medlemmer.
 
* [[/Innkjøp]]: aka Kapitalinvesteringer.
 
* [[/Innkjøp]]: aka Kapitalinvesteringer.
* [[/Kasserer]]: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer
+
* [[/Kasserer]]: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer.
 +
* [[/Styreskifte]]: Ting som må gjøres når et nytt styre er valgt (etter hvert halvårsmøte).
  
 
= Referater =
 
= Referater =

Revision as of 17:58, 19 October 2009

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på kontaktinformasjons-siden. Se også Tidligere styrer.

Styrehandlinger

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

  • Høstmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i høstsemesteret. Halvårsmøtene har litt ulik saksliste om høsten og våren.
  • Vårmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
  • Arrangere kurs: Hvordan arrangere kurs.
  • Sjekke post: Hvordan sjekke PVVs post.
  • /Blesting: Rekruttering av nye medlemmer.
  • /Innkjøp: aka Kapitalinvesteringer.
  • /Kasserer: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer.
  • /Styreskifte: Ting som må gjøres når et nytt styre er valgt (etter hvert halvårsmøte).

Referater

Lover og Reglement