Difference between revisions of "Styret"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
= Referater =
 
= Referater =
 
* [[Styremøte:Referater fra styremøter]]
 
* [[Styremøte:Referater fra styremøter]]
 +
* [[Halvårsmøte:Referater fra halvårsmøter]]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Gamle elektroniske styremøte-referater]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Gamle elektroniske styremøte-referater]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Tidligere referater (scannet inn)]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Tidligere referater (scannet inn)]
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/halvaarsmoeter/ Halvårsmøter]
+
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/halvaarsmoeter/ Gamle elektroniske halvårsmøte-referater]
  
 
= Lover og Reglement =
 
= Lover og Reglement =

Revision as of 17:30, 13 February 2007

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på Kontaktinformasjon:kontaktinformasjons-siden. Se også Tidligere styrer.

Styrehandlinger

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

  • Høstmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i høstsemesteret. Halvårsmøtene har litt ulik saksliste om høsten og våren.
  • Vårmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
  • Arrangere kurs: Hvordan arrangere kurs.
  • Sjekke post: Hvordan sjekke PVVs post.

Referater

Lover og Reglement