Difference between revisions of "Styret"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(+link innkjøp)
 
(12 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på [[Kontaktinformasjon:kontaktinformasjons-siden]]. Se også [[Tidligere styrer]].
+
[[#The Board|English]]
 +
 
 +
Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på [[Kontaktinformasjon|kontaktinformasjons-siden]]. Se også [[Tidligere styrer]].
 +
 
 +
Styret består av følgende: [[Styrets posisjoner]].
  
 
= Styrehandlinger =
 
= Styrehandlinger =
Line 7: Line 11:
 
* [[Vårmøte]]: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
 
* [[Vårmøte]]: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
 
* [[Arrangere kurs]]: Hvordan arrangere kurs.
 
* [[Arrangere kurs]]: Hvordan arrangere kurs.
 +
* [[Hakkehelg/Arrangering|Arrangere hackehelg]]: Hvordan arrangere hackehelg.
 
* [[Sjekke post]]: Hvordan sjekke PVVs post.
 
* [[Sjekke post]]: Hvordan sjekke PVVs post.
 
* [[/Blesting]]: Rekruttering av nye medlemmer.
 
* [[/Blesting]]: Rekruttering av nye medlemmer.
 
* [[/Innkjøp]]: aka Kapitalinvesteringer.
 
* [[/Innkjøp]]: aka Kapitalinvesteringer.
 +
* [[/Kasserer]]: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer.
 +
* [[/Styreskifte]]: Ting som må gjøres når et nytt styre er valgt (etter hvert halvårsmøte).
 +
* [[/Immatrikulering]]: Bør leses før styret planlegger opplegg for immatrikuleringen.
  
 
= Referater =
 
= Referater =
* [[Styremøte:Referater fra styremøter]]
+
* [[Styremøte|Referater fra styremøter]]
* [[Halvårsmøte:Referater fra halvårsmøter]]
+
* [[Halvårsmøte|Referater fra halvårsmøter]]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Gamle elektroniske styremøte-referater]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Gamle elektroniske styremøte-referater]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Tidligere referater (scannet inn)]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Tidligere referater (scannet inn)]
Line 21: Line 29:
 
* [[Lover]]
 
* [[Lover]]
 
* [[Reglement]]
 
* [[Reglement]]
 +
* [[Kontingentreglement]]
 
* [[Webreglement]]
 
* [[Webreglement]]
* [[Privatmaskin:Reglement for private maskiner i PVVs lokaler og nett]]
+
* [[Privatmaskin|Reglement for private maskiner i PVVs lokaler og nett]]
 
* [http://www.itea.ntnu.no/IT-reglement/ Reglement for bruk av NTNUs dataanlegg]
 
* [http://www.itea.ntnu.no/IT-reglement/ Reglement for bruk av NTNUs dataanlegg]
 +
 +
= Endringslager =
 +
Styret har et Subversion-endringslager med nyttige ting.
 +
https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret
 +
 +
= The Board =
 +
 +
The board is responsible for the daily management, and has authority as given in PVV's laws. The leader of PVV is elected in fall and sits for one year. The rest of the board is chosen for periods of half a year at a time, although in practice there are only minor adjustments in the spring semester. The list of current board members can be found on [[Kontaktinformasjon|the contact information page]]. Also see [[Tidligere styrer|Former boards]].
 +
 +
= Board actions =
 +
Actions that the board execute and that probably will be repeated. For an instance making sure the semiannual meeting is held etc.
 +
 +
* [[Høstmøte|Autumn meeting]]: Executions of the semiannual meeting in the fall. The meetings have a somewhat different agenda in the spring and in the fall.
 +
* [[Vårmøte|Spring meeting]]: Execution of the semiannual meeting in the spring.
 +
* [[Arrangere kurs|Arranging courses]]: How to arrange courses.
 +
* [[Hakkehelg/Arrangering|Arranging hacking weekend]]: How to arrange a hacking weekend.
 +
* [[Sjekke post|Checking mail]]: How to check PVV's mail.
 +
* [[/Blesting|Marketing]]: Recruiting new members.
 +
* [[/Innkjøp|Purchases]]: aka Capital investments.
 +
* [[/Kasserer|Treasurer]]: Tasks and routines of the treasurer.
 +
* [[/Styreskifte|Board transitions]]: Things that have to be handled when a new board is elected (after each semiannual meeting).
 +
* [[/Immatrikulering|Matriculation]]: Should be red before the board makes the program for the matriculation.
 +
 +
= Minutes =
 +
* [[Styremøte|Minutes from board meetings]]
 +
* [[Halvårsmøte|Minutes from semiannual meetings]]
 +
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Old electronic board meeting minutes]
 +
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Former minutes (scans)]
 +
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/halvaarsmoeter/ Old electronic semiannual meeting minutes]
 +
 +
= Laws and Regulations =
 +
* [[Lover|Laws]]
 +
* [[Reglement|Regulations]]
 +
* [[Kontingentreglement|Membership fees]]
 +
* [[Webreglement|Web regulations]]
 +
* [[Privatmaskin|Regulations of private machines on PVV's premises and network]]
 +
* [http://www.itea.ntnu.no/IT-reglement/ Regulations of the use of NTNU's digital infrastructure]
 +
 +
= Changelog =
 +
The board has a subversion change log with useful information.
 +
https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 10:01, 30 September 2019

English

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på kontaktinformasjons-siden. Se også Tidligere styrer.

Styret består av følgende: Styrets posisjoner.

Styrehandlinger

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

  • Høstmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i høstsemesteret. Halvårsmøtene har litt ulik saksliste om høsten og våren.
  • Vårmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
  • Arrangere kurs: Hvordan arrangere kurs.
  • Arrangere hackehelg: Hvordan arrangere hackehelg.
  • Sjekke post: Hvordan sjekke PVVs post.
  • /Blesting: Rekruttering av nye medlemmer.
  • /Innkjøp: aka Kapitalinvesteringer.
  • /Kasserer: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer.
  • /Styreskifte: Ting som må gjøres når et nytt styre er valgt (etter hvert halvårsmøte).
  • /Immatrikulering: Bør leses før styret planlegger opplegg for immatrikuleringen.

Referater

Lover og Reglement

Endringslager

Styret har et Subversion-endringslager med nyttige ting. https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret

The Board

The board is responsible for the daily management, and has authority as given in PVV's laws. The leader of PVV is elected in fall and sits for one year. The rest of the board is chosen for periods of half a year at a time, although in practice there are only minor adjustments in the spring semester. The list of current board members can be found on the contact information page. Also see Former boards.

Board actions

Actions that the board execute and that probably will be repeated. For an instance making sure the semiannual meeting is held etc.

Minutes

Laws and Regulations

Changelog

The board has a subversion change log with useful information. https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret