Difference between revisions of "Styremøte/2020-05-19"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Created page with "= Til stede = {| ! Innkalte ! Til stede |- | richarah | ja |- | eirikwit | ja |- | emmalei | ja |- | omermb | ja |- | sondrhel | ja |- | thomawt | nei |} =Siden sist= ==...")
 
(No difference)

Latest revision as of 12:48, 20 May 2020

Til stede

Innkalte Til stede
richarah ja
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
sondrhel ja
thomawt nei

Siden sist

Salt

Situasjonen har i all hovedsak blitt tatt hånd om. Vi har bedt alle medlemmer om å skifte passord. Brukere som ikke har byttet passord innen 25.05 vil bli sperret. Vi har begrenset SSH tilgang til lommel slik at man må være på pvv-nettet. Vi har også gitt NTNU SOC tilgang til loggene på principal.

Fadderperioden

Immatrikuleringen vi skje digitalt i år, mer informasjon kommer snart. Det ser ellers ut som vi kan holde fadderopplegget som planlagt.

EC-Play

EC play arrangerer et hackathon 5-7 juni. Styret stiller seg positive til å reklamere for dette internt i PVV.

Eventuelt

Sondrhel har søkt om å få PVV godkjent som lesesal for opp til 5 studenter.