Styremøte/2015-04-20

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:06, 14 May 2015 by Aleksanw (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Til stede: aleksanw, liangzh, kulia, jorinad, chrishoh, chrivi. Referent: aleksanw

Konstituering

Styret blir enige om å utnevne følgende stillinger:

yorinad: nestleder
cristhoh: kasserer
aleksanw: ordstyrer og referent

aleksanw gjør oppdaterer Brønnøysundregigtret.

Fast møtetidspunkt

Det blir bestemt at styret skal ha faste møter på mandager 16:15.

Kurs

Styret trenger å vite hva finninde har planlagt før han gikk av med forrige styre. yorinad kontakter finninde og sender info om dette til kulia. kulia avtaler da tidspunkt, reserverer rom og oppdaterer wiki og Facebook og ber liangzh og ilsegv /pent/ om plakater.

Trivsel

chrivi skaffer engangsgaffler og -skjeer. kulia skaffer kaffe.

Ryddedag 2015-05-08

yorinad varsler på IRC. kulia varsler på FB. aleksanw varsler på mail. Det blir bestemt at PVV skal bestille pizza under arrangemenget for de som rydder.

Det påpekes at noen/mange aktive PVV-ere ikke får e-post fra akrive-lista. Drift bes om å tilrettelegge tilgang til mailingliste.

Lager

PVV, NVG og Hackerspace NTNU søker om å få fortsette å bruke Barneværelse som lagerplass. aleksanw går sammen med gunnnare for å skrive en lagersøknad.