Difference between revisions of "Styremøte/2013-09-12"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(referat)
 
(No difference)

Latest revision as of 08:26, 22 September 2013

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2013-09-12 klokken 21:00
Til stede: torjehoa, oyvinlek, chrishoh, aleksanw, ilsegv, oysteini
Referent: oysteini

2013-28. Konstituering

chrishoh velges som ny kasserer. torjehoa skal sørge for å få regnskapet oppdatert før chrishoh tar over.

oysteini fortsetter som sekretær.

Møtet heves klokken 21:08.