Difference between revisions of "Styremøte/2012-09-21"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(referat fra dagens styremøte)
 
(No difference)

Latest revision as of 15:37, 21 September 2012

Sted: Terminalstuen, PVV (rom 229)
Tid: 2012-09-21 klokken 15:30
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos
Referent: oysteini

2012-28. Konstituering

Vi velger torjehoa som kasserer og oysteini som sekretær.