Styremøte/2012-03-07

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 14:42, 23 March 2012 by Andreao (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-03-07 klokken
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, olechrin
Referent: andreao

1. Halvårsmøte

Kasserer må oppdatere regnskapet, knuta må skrive certs rapport, orjane må skrive drifts rapport. Styret må skrive styrets rapport. Vi har i løpet av halvåret hatt kurs, hatt hakkehelg, hatt problemer med lokaler, og fått ny sofa


2. Budsjett

Diverse slått sammen med Driftsutgifter.

Støtte: 2000 Flaskepant: 1011 Medlemskontigent: 20000 Renter: 0

Driftsutgifter: 3000 Hardware: 17500 (ny desktop-maskin + ny printer + diverse) Bøker 5000 Blader: 425 (pondus) Trivsel: 4000


3. Eventuelt

a. Hakkehelg.

Hakkehelg avlyst. Styret ønsker en programmeringskonkurranse i stedet for, ala dette: http://www.gathering.org/tg10/no/creative/compos/hardcore-programming-compo/compo-case/ oysteini, andreao tar ansvar.

b. Raspberry Pi

olechrin lager et forslag til neste styremøte.

Møtet hevet.