Styrehandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (talk)

Jump to: navigation, search

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.