Styrehandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 13:57, 10 June 2014 by Simongli (talk | contribs) (Added english translation to file)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

English

Actions the board executes and that probably will be repeated. For an instance the execution of semiannual meetings etc.