Styrehandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:42, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (4 revisions)

Jump to: navigation, search

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.