Search results

Jump to: navigation, search
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin<br> torjehoa mener at gombos har funnet en passende skriver. Vi vil
  1 KB (174 words) - 14:37, 14 January 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos, olechrin<br> torjehoa, oyvinlek og aleksanw har begynt på et utkast til søknad om
  3 KB (434 words) - 16:19, 28 August 2012
 • * Torje Hoås Digernes (torjehoa): Styremedlem * Torje Hoås Digernes (torjehoa): Kasserer
  14 KB (1,830 words) - 18:21, 25 February 2020
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, olechrin, chrishoh, oysteini<br> * 3. oktober: LaTeX (torjehoa)
  1 KB (188 words) - 19:28, 21 August 2013
 • ...for det blir krig i verden. Jeg sitter og skriver rapport i OpenOffice.» (torjehoa, 18.9.2010) ...som grunntall» (terjesc) «Jeg synes at vi burde hatt e som grunntall» (torjehoa) «Ikke vær så irrasjonell!» (inebeate) «e er jo ikke engang et naturli
  4 KB (552 words) - 15:51, 4 April 2017
 • Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa
  707 bytes (98 words) - 18:14, 24 November 2010
 • <blockquote>«Det meste går jo faktisk ganske fort på dvask.» (torjehoa)</blockquote>
  5 KB (812 words) - 22:40, 13 August 2018
 • torjehoa
  411 bytes (62 words) - 17:58, 5 October 2010
 • * torjehoa * torjehoa -- 9 stemmer
  5 KB (621 words) - 07:00, 6 October 2010
 • Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa
  624 bytes (89 words) - 20:38, 5 October 2010
 • Andrfla, trygvrad, mortenmj, mathia, inebeate, torjehoa, terjesc
  631 bytes (100 words) - 19:31, 15 February 2011
 • Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa
  1 KB (183 words) - 18:05, 26 November 2010
 • Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa
  1 KB (158 words) - 15:55, 27 January 2011
 • Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa
  953 bytes (109 words) - 20:48, 7 February 2011
 • * torjehoa: styremedlem
  1 KB (186 words) - 21:57, 15 February 2011
 • * torjehoa * andreao, andrfla, torjehoa, inebeate og trygvrad har lyst til å være med i styret, og denne styresam
  2 KB (248 words) - 21:59, 15 February 2011
 • * torjehoa: kasserer
  1 KB (179 words) - 18:04, 20 September 2011
 • Til stede: andreao, andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad * torjehoa kasserer
  811 bytes (123 words) - 13:34, 7 March 2011
 • Til stede: andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad
  553 bytes (80 words) - 17:11, 12 April 2011
 • Til stede: andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad * latex-kurs (torjehoa)
  1 KB (178 words) - 16:21, 19 May 2011
 • Til stede: andreao, andrfla, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad andrfla og torjehoa tar ansvar for blesting for det første kurset.
  1 KB (168 words) - 17:03, 30 August 2011
 • Til stede: andreao, inebeate, oysteini, torjehoa, trygvrad * torjehoa endrer litt på budsjettet; øker støtte med 2000 og øker trivselsutgifte
  1 KB (156 words) - 16:47, 13 September 2011
 • Redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad: torjehoa innstilles av valgkomiteen.
  4 KB (583 words) - 19:11, 27 December 2011
 • Til stede: aleksanw, oysteini, torjehoa, trygvrad, andreao Neste år også? Raport 2. april. torjehoa og knuta er styremedlemmer.
  1 KB (179 words) - 19:47, 27 September 2011
 • Til stede: andrfla, aleksanw, oysteini, torjehoa, trygvrad ...i bør klare å beholde lokalene, selv om innstituttet trekker seg ut. Men torjehoa legger til at vi må fortsette å føre saken.
  1 KB (219 words) - 20:56, 20 September 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos<br> Vi velger torjehoa som kasserer og oysteini som sekretær.
  267 bytes (32 words) - 15:37, 21 September 2012
 • ...lingssystem for PVVs kiosk PVVVV (PVV videreselger varer). Kontaktperson: torjehoa.
  2 KB (279 words) - 15:27, 5 October 2011
 • oysteini og torjehoa stiller. * torjehoa: 4
  948 bytes (131 words) - 08:02, 12 October 2011
 • Styret består nå av: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla. Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin.
  366 bytes (47 words) - 18:58, 11 October 2011
 • Til stede: torjehoa, oysteini, oyvinlek, alexanw, andreao, olechrin, andrfla - LaTeX, mulig torjehoa, orbekk
  1 KB (141 words) - 15:31, 2 December 2011
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, andrfla, oysteini<br> torjehoa og aleksanw sørger for å gjøre ferdig regnskapet for 2011 innen halvårs
  2 KB (340 words) - 15:09, 10 February 2012
 • * torjehoa * ordstyrer: torjehoa
  3 KB (376 words) - 20:38, 8 March 2012
 • * Torje Hoås Digernes (torjehoa): Leder
  1 KB (157 words) - 19:38, 8 March 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, olechrin<br>
  1 KB (134 words) - 18:14, 27 March 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, andreao, gombos, olechrin<br> torjehoa kontakter Vegard Kildal på IME for å avtale et møte, sammen
  3 KB (478 words) - 18:29, 27 March 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos<br> torjehoa skriver styrets rapport.
  1 KB (176 words) - 15:09, 11 September 2012
 • * torjehoa: Torje Hoås Digernes * torjehoa foreslås som ordstyrer og velges ved akklamasjon.
  7 KB (1,033 words) - 20:04, 21 September 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, gombos<br> torjehoa foreslår dessuten at vi kjøper inn noen nye tastaturer og en
  2 KB (278 words) - 16:14, 6 November 2012
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin<br> torjehoa baker kanalboller.
  2 KB (310 words) - 15:34, 27 May 2013
 • '''Til stede''': oyvinlek, torjehoa, chrishoh, olechrin, oysteini<br> Vi velger torjehoa til kasserer og oysteini til sekretær.
  793 bytes (130 words) - 16:58, 21 February 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, gombos, olechrin, oysteini<br> gombos har funnet kandidater til skriver. Styret gir torjehoa og
  2 KB (351 words) - 13:25, 5 February 2013
 • * torjehoa: Torje Hoås Digernes Kasserer torjehoa presenterer regnskapet.
  9 KB (1,246 words) - 11:07, 15 February 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, oysteini, olechrin, chrishoh<br> torjehoa ber driftskoordinator og CERT om å skrive sine respektive
  930 bytes (144 words) - 15:40, 11 September 2013
 • * torjehoa: Torje Hoås Digernes Kasserer torjehoa presenterer styrets forslag til budsjett.
  7 KB (952 words) - 09:11, 22 September 2013
 • '''Til stede''': torjehoa, oyvinlek, chrishoh, aleksanw, ilsegv, oysteini<br> chrishoh velges som ny kasserer. torjehoa skal sørge for å få
  394 bytes (50 words) - 08:26, 22 September 2013
 • passer for oysteini og torjehoa. oyvinlek foreslår at chrishoh og torjehoa sammen gjør ferdig
  2 KB (264 words) - 14:38, 21 January 2014