Difference between revisions of "SSL-Sertifikat"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m
Line 82: Line 82:
 
=== Hvordan importere sertifikatet i Opera ===
 
=== Hvordan importere sertifikatet i Opera ===
  
* Last ned http://www.cacert.org/certs/root.crt
+
* Følg denne lenken ved å klikke på den: http://www.cacert.org/certs/root.crt
* Start Opera.
+
* Klikk "Installer"
* Klikk Verktøy -> Innstillinger -> Avansert -> Sikkerhet
 
* Klikk på "Ordne Sertifikater"
 
* Velg "Autoriteter"-fanen.
 
* Velg importer og velg pem-filen.
 
* Godta alle dialoger for å få lagt det inn.
 
* Restart opera om sertifikatet ikke havner i listen.
 
* Gå tilbake inn til "Autoriteter"-fanen og bla ned til "Programvareverkstedet CA" og velg "Vis".
 
* Slå av "Advar meg før jeg bruker dette sertifikatet" slik at Opera slutter å mase.
 
Takk til Mats Andreassen for veiledning :-)
 
  
 
=== Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere) ===
 
=== Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere) ===

Revision as of 13:53, 30 July 2012

NB! PVV har skiftet til å bruke et eget sertifikat, og dette finner du på http://www.pvv.org/pvv-ca.pem

PVV bruker sertifikater fra http://www.cacert.org.

Skaffe sertifikatet

http://www.cacert.org/index.php?id=3

Hvordan importere sertifikatet

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Firefox

 • Enten
 • Starte Firefox
 • Klikk Edit -> Preferences -> Advanced -> Security (eventuelt Encryption) -> View Certificates
 • Velg fanen Authorities (viktig!)
 • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
 • Du skal nå kunne surfe på websider som er signert av PVV uten å få advarsler (bortsett fra de vi ikke har byttet til riktig sertifikat på ennå)

Hvordan importere sertifikatet i Mozilla Thunderbird

 • Enten
 • Starte Thunderbird
 • Klikk Edit -> Preferences -> Privacy -> Security -> View Certificates
 • Velg fanen Authorities (viktig!)
 • Klikk Import, og velg pvv-ca.pem
 • Observer at Thunderbird lar deg lese mail uten å mase :-)

Hvordan importere sertifikatet i Eudora

 • Enten
 • Starte Eudora
 • Prøv å sjekke mail (den nekter deg sikkert, pga "untrusted chain", men det kreves for neste steg)
 • Klikk Tools -> Options -> Checking Mail
 • Klikk på "Last SSL Info". Du får opp "Eudora SSL Connection Information Manager".
 • Klikk på "Certificate Information Manager" nederst. Du får opp et nytt vindu.
 • Klikk på Import Certificate (nederst til venstre), og velg pvv.crt
 • Observer at Eudora lar deg lese mail :-)

Kilde: http://www.hss.caltech.edu/help/email/eudora/import-ssl-certs

Hvordan importere sertifikatet i Outlook 2003

 • Enten
 • Dobbeltklikk på pvv.crt
 • I vinduet som åpnes, klikk Install Certificate
 • La ting være som default, og klikk Next noen ganger
 • Du får "Security Warning" om å installere sertifikatet. Velg Yes.
 • Start Outlook 2003, og observer at den ikke lenger maser :-)

Kilde: http://support.real-time.com/windows/email/ssl-cert.html

Hvordan importere sertifikatet i Outlook Express

Det later til at metoden for Outlook 2003 også virker for Outlook Express. Skulle den ikke virke, prøv denne alternative metoden:

 • Enten
 • Starte Outlook Express
 • Klokk Tools -> Options -> Security -> Digital IDs...
 • Velg fanen "Trusted Certification Authorities" (IKKE "Intermediate", det er noe annet)
 • Velg Import. Du får opp en wizard.
 • La alt være default, velg filen pvv.crt når du får spørsmål om en fil
 • Observer at Outlook Express lar deg lese mail uten mas :-)

Hvordan importere sertifikatet i Mac OS X

Denne veiledningen virker for minst Mail.app

 • Lagre http://www.cacert.org/certs/root.crt som en fil du kaller "pvv.crt"
 • Dobbeltklikk på filen
 • "Nøkkelringtilgang" starter, og spør om du vil legge til ett eller flere sertifikater fra filen «pvv.crt» på en nøkkelring?
 • Velg nøkkelringen X509Anchors (merk, dette er ikke standardvalget), og klikk OK
 • Du må godkjenne med et administratornavn- og passord (du kjører vel ikke som administrator, gjør du?!?)
 • Du vil nå se navnet "Programvareverkstedet CA" i nøkkelringen X509Anchors
 • Neste gang du bruker Mail.app vil du legge merke til fraværende mas

Takk til Vidar Larsen for veiledning :-)

Hvordan importere sertifikatet i Opera

Hvordan importere sertifikatet i OpenSSL (som brukes av mutt, pine med flere)

Denne importeringen fungerer bare om du har root-tilgang. Det ser ikke ut til å være noen måte å gjøre det på som egen bruker, med mindre man lager sin egen openssl-installasjon i hjemmekatalogen eller noe sånt.

 • Enten
 • Legg filen i openssl/certs-katalogen (sted varierer, /etc/ssl/certs/ eller /usr/share/ssl/certs/ er gode kandidater)
 • Kjør kommandoen c_rehash
 • Tada!

Om du vil teste om det virket, gjør følgende:

 • Kjør: openssl s_client -connect imap.pvv.ntnu.no:imaps
 • Kopier ut sertifikatet den printer (samme format som det ovenfor) og lagre det i filen pvv-wiki.pem
 • Kjør: openssl verify pvv-wiki.pem
 • Kontroller at det står "imap.crt: OK" og ikke en feilmelding.

Kilde: http://gagravarr.org/writing/openssl-certs/others.shtml#ca-openssl

Andre programmer

Det finnes en del andre veiledninger på [[1]].