Søsterorganisasjoner

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:05, 30 October 2006 by (talk)

Jump to: navigation, search

PVV og mange tilsvarende organisasjoner ved andre nordiske universiteter har organisert seg i Organisasjoner/NUCC:NUCC, (Nordic University Computer Club), som i praksis har som eneste formål å samle folk fra de ulike organisasjonene på det årlige NUCCC (Nordic University Computer Club Conference).

Tilsvarende organisasjoner ved andre universiteter: