Programvareverkstedet/IRC

From Programvareverkstedet
< Programvareverkstedet
Revision as of 15:57, 12 April 2015 by Yorinad (talk | contribs) (Revert to IRCnet, add sentence about OFTC and update history of IRC server)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

English

Vi har en IRC-kanal: #pvv på IRCnet.

For å koble til IRCnet, kan man for eksempel bruke en av serverne irc.pvv.ntnu.no (dual stack) eller irc.ifi.uio.no (bare v4).

Vår IRC tjener driftes via Underworld nå (UNINETT før), på grunn av høy trafikk. Før det kjørte den i vårt tjenerpark på adresse 242.

Vi har kjørt på OFTC i en liten stund, sannsynligvis er det fortsatt folk på #pvv der.

PVV/IRC

We have an IRC channel: #pvv at IRCnet.

To connect to IRCnet one can for an instance use on of the servers irc.pvv.ntnu.no (dual stack) or irc.ifi.uio.no (v4 only).

We have been on OFTC for a short period, you can possibly still find people in #pvv there.