Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Fjern fadderopplegg, gjør tittelen for arrangementer til ei lenke)
Line 7: Line 7:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
== Semesterets arrangementer ==
+
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
 
 
=== Alkoholfri Fadderperiode ===
 
Programvareverkstedet holder i år et fullverdig alkoholfritt alternativ til fadderuken som er åpent for alle studenter, uansett!
 
 
 
Hvis du har lyst til å bli med bare møt opp på de avtalte tidene.
 
 
 
Hvis du har noen spørsmål send en mail tid til listen faddere. Alle mailer slutter i @pvv.ntnu.no
 
 
 
Uke 1
 
* Mandag, 13. August, 10:00 - 15:00; Åpne lokaler
 
* Tirsdag, 14. August; Åpne lokaler hele dagen
 
* Onsdag, 15. August, 20:15-23:00; Brettspillkveld hos PVV
 
* Torsdag, 16. August, 16:15-20:00; Oppfinnerkveld i [https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=-1&left=10.4029175&right=10.4080673&top=63.4160740&bottom=63.4149301&campusid=1&sharepoitype=poi&sharepoi=2033 R92]
 
* Fredag, 17. August, 17:15-21:00; Filmkveld på Prinsen
 
* Lørdag, 18. August, 13:15-23:00; LAN med AbelLan på Drivhuset
 
* Søndag, 19. August, 12:15-00:00; Hackekveld, møt på PVV
 
Uke 2
 
* Mandag, 20. August, 17:15-20:00; Bowling på Centrum Bowling
 
* Tirsdag, 21. August, 18:15-22:00; Rebusløp på Gløshaugen, møt opp på PVV
 
* Onsdag, 22. August, 16:15-20:00; Tour of Trondheim, møt ved Nidarosdomen
 
* Torsdag, 23. August, 19:15-23:00; Brettspill med Hexagon hos PVV
 
* Fredag, 24. August, 18:15-23:00; Kveld på Drivhuset
 
* Lørdag, 25. August, 12:15-18:00; Bading og Tur i Marka, møtes ved "bekken", kart kommer snart. Overnatting ved pent vær.
 
* Søndag, 26. August, 16:15-23:00; Avslutningsfest hos PVV
 
  
 
=== Kurs ===
 
=== Kurs ===

Revision as of 16:45, 19 October 2018

#English summary

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.


Semesterets arrangementer

Kurs

Kursplanen kan endre seg i løpet av semesteret. Flere kurs kommer og listen oppdateres fortløpende Google Calendar Google .ics

 • 30. August: Introkurs til Linux; Gamle fysikk F4, 18:00 - 20:00
 • 13. September: Introkurs til Python; Gamle fysikk F4, 18:00 - 20:00
 • 19. September: Crash Course i Informasjonsteknologi Grunnkurs Teori; Gamle fysikk F2, 18:00 - 20:00
 • 4. Oktober: Intro til Haskell
 • 18. Oktober: Introkurs til LISP
 • 1. November: Kurs i Web-Frontend
 • 15. November: Internett og Sikkerhet

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@

Driftsmeldinger

Template:LOCALMOTD

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

English summary

Welcome to the wiki of Programvareversktedet (PVV). Programvareverkstedet (Literally The software workshop) is a student organization for students interested in computers at NTNU. Anyone who is or has been a student at NTNU, and people either working at or is associated with NTNU, can become a member.

Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian. We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club. Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future. If there is any one particular page you want translated into English, or a piece of information important to you which is only available in Norwegian, please contact user andreao.

Editing the wiki

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.

Messages from the administration

Template:LOCALMOTD

Places to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Edditing the wiki