Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Oppdaterte styret)
 
(337 intermediate revisions by 35 users not shown)
Line 1: Line 1:
<!-- #acl [[AdminGroup]]:read,write,admin,revert [[StyretGroup]]:read,write,revert All:read
+
[[#Programvareverkstedet|English]]
-->
 
  
Programvareverkstedet (PVV) er en organisasjon for datainteresserte studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.
+
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
  
= Kontaktinformasjon =
+
__NOTOC__
 +
 
 +
=== Kurs ===
 +
Kursplanen i semesteret begynner å falle på plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i [http://www.pvv.ntnu.no/kalender kalenderen] på hjemmesiden.
 +
 
 +
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
  
== Postadresse ==
+
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no</big></big>
Programvareverkstedet<br>
 
Postboks 16, Sentralbygg 2<br>
 
7491 Trondheim<br>
 
  
== E-post-adresser ==
+
=== Program fadderuke (2020)===
Alle e-post-adressene slutter på <b>@pvv.ntnu.no</b>. De mest interessante adressene er
 
* <b>styret</b> som går til medlemmer av styret.
 
* <b>drift</b> som går til medlemmer av PVV Drift.
 
* <b>cert</b> for ting som angår datasikkerhet.
 
* <b>aktive</b> som er en e-post-liste for aktive PVVere.
 
  
== World Wide Web ==
+
* Mandag 10. august. Digital stand og dørene er åpne
Hjemmesiden til PVV ligger på http://www.pvv.ntnu.no/
+
* Tirsdag 11. august. Vi steker vafler til forbipasserende og holder rommene åpne
 +
* Onsdag 12. august. Robowars med [https://www.omegav.ntnu.no/ Omega Verksted], fra 17:00
 +
* Torsdag 13. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 +
* Fredag 14. august. Animekveld, ta livet med ro på et av PVVs faste arrangement, fra 19:30
 +
* Lørdag 15. august. Hackekveld, ta med et hobbyprosjekt eller sleng deg på noen andres, fra 14:00
 +
* Søndag 16. august. Bli kjent med Gløshaugen og PVVere på Guide og Grilling, fra 16:00
 +
* Mandag 17. august. AbelLAN, vi drar på et av Gløshaugens større LAN, fra 16:00
 +
* Tirsdag 18. august. Bowling i sentrum, avgang fra PVV 17:00
 +
* Onsdag 19. august. Animekveld med AnimeNTNU, fra 19:30
 +
* Torsdag 20. august. Quizkveld, fra 18:00
 +
* Fredag 21. august. Nerdepizza, fra 19:00 på Peppes Pizza (felles avgang fra PVV 18:30)
 +
* Lørdag 22. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 +
* Søndag 23. august. Avslutningspizza, vi avslutter fadderperioden med pizza og kos, fra 16:00
  
== News ==
+
== Steder å starte ==
PVV har nyhetsgrupper som er tilgjengelige fra NTNUs news-server (news.ntnu.no). Disse gruppene er lokale og blir ikke videresendt til usenet.
+
* [[Medlem|Medlemsfordeler]]: Fordeler med å være medlem i PVV.
* [news:ntnu.stud.pvv.announce]
+
* [[Medlemskontingent]]: Hvordan betale kontingent.
* [news:ntnu.stud.pvv.discuss]
+
* [[Medlemssider]]: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
* [news:ntnu.stud.pvv.drift]
+
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 +
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
 +
* [[Styrehandlinger]]: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 +
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 +
* [[Programvareutvikling]]: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 +
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 +
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 +
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 +
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 +
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 +
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 +
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 +
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
  
== Kontonummer ==
+
== Redigering av wikien ==
Kontonummeret til PVV er 8601.11.16916 (cut'n'paste-formatert: 86011116916 ) Henvendelser om økonomiske forhold rettes til styret på mailadressen [[MailTo(IKKETAMEGMED pvv AT pvv DOT ntnu DOT no)]] eller til kasserer på mailadressen [[MailTo(IKKETAMEGMED kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no)]].
+
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
 +
<!-- * [[VeiViser]]: Lær hvilke muligheter du har for å navigere i wiki-en -->
 +
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Bli vant med markeringsspråket
 +
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
  
Ved innbetalinger er det viktig å skrive brukernavnet sitt helt fremst i kommentarfeltet, da BBS har en tendens til å bare gi oss omtrent 15 bokstaver.
+
== Driftsmeldinger ==
 +
{{LOCALMOTD}}
  
= Styret =
+
= Programvareverkstedet =  
Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:
+
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.  
  
* Knut A. Grythe (knuta): Leder
+
Most of PVV's information is only available in Norwegian, as most of our members speak Norwegian.
* Eirik Nygaard (eirikald): Kasserer
+
However, we wish to emphasise that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club.
* Einar Ryeng (einarr): Sekretær
+
Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future.
* Gard Spreemann (spreeman): Styremedlem
 
* Helge Titlestad (titlesta): Styremedlem
 
  
Se også [[Tidligere styrer]]
+
=== Course ===
 +
The course plan for this semester is beginning to fall into place. You can find the most up-to-date info at our home page's [http://www.pvv.ntnu.no/kalender calendar.]
  
== Referater ==
+
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/halvaarsmoeter/ Halvårsmøter]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/styremoter/ Styremøter]
 
* [http://www.pvv.ntnu.no/styret/innscannet/ Tidligere referater (scannet inn)]
 
  
[[Anchor(lover)]]
+
<big><big> Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no</big></big>
= Lover og Reglement =
 
* [[Lover]]
 
* [[Reglement]]
 
* [[Webreglement]]
 
* [[Privatmaskin:Reglement for private maskiner i PVVs lokaler og nett]]
 
* [http://www.itea.ntnu.no/IT-reglement/ Reglement for bruk av NTNUs dataanlegg]
 
  
__NOTOC__
+
=== Program for the sponsor week (2020)===
 +
 
 +
* Monday, 10th of August. We are at the stand and keep the rooms open
 +
* Tuesday, 11th of August. We cook waffles for passers-by and keep the rooms open
 +
* Wednesday, 12th of August. Board game night, starts at 16:00
 +
* Thursday, 13th of August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, starts at 17:00
 +
* Friday, 14th of August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 +
* Saturday 15th of August. Hackekveld (hacking night): bring your hobby project or join someone else's, starts at 14:00
 +
* Sunday 16th of August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 +
* Monday,17th of August. AbelLAN. We go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 +
* Tuesday, 18th of August. Bowling at the city center. Departure from PVV at 17:00
 +
* Wednesday, 19th of August. Anime night with AnimeNTNU, start 19:30
 +
* Thursday, 20th of August. Quiz night, starts at 18:00
 +
* Friday, 21st of August. Anime night, take it slow with one of PVVs fixed event, starts at 19:30
 +
* Saturday, 22nd of August. Board game night, start 16:00
 +
* Sunday, 23th of August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, starts at 16:00
 +
 
 +
== Where to start ==
 +
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
 +
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
 +
* [[Medlemssider|Member's pages]]: Homepages of PVV's members.
 +
* [[Dokumentasjon|Documentation]]: Recipes for things users can do at PVV.
 +
* [[Drift|Administration]]: Documentation for (potential) administrators.
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Mailing lists]
 +
* [[Styrehandlinger|Board actions]]: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 +
* [[Historie|History]]: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 +
* [[Programvareutvikling|Software development]]: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 +
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 +
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 +
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 +
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 +
* [[Søsterorganisasjoner|Sister organizations]]: PVV-equivalents at other universities.
 +
* [[Nerdepizza|Nerd Pizza]]: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 +
* [[PVVI]]: The sports association.
 +
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
 +
 
 +
== Editing the wiki ==
 +
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
 +
<!-- * [[VeiViser|Pathfinder]]: Learn about opportunities you have to navigate the wiki -->
 +
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup language.
 +
<!-- * [[HelpContents]]: Documentation (for users and administrators alike)-->

Latest revision as of 23:59, 9 August 2020

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.


Kurs

Kursplanen i semesteret begynner å falle på plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i kalenderen på hjemmesiden.

Semesterets arrangementer

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no

Program fadderuke (2020)

 • Mandag 10. august. Digital stand og dørene er åpne
 • Tirsdag 11. august. Vi steker vafler til forbipasserende og holder rommene åpne
 • Onsdag 12. august. Robowars med Omega Verksted, fra 17:00
 • Torsdag 13. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 • Fredag 14. august. Animekveld, ta livet med ro på et av PVVs faste arrangement, fra 19:30
 • Lørdag 15. august. Hackekveld, ta med et hobbyprosjekt eller sleng deg på noen andres, fra 14:00
 • Søndag 16. august. Bli kjent med Gløshaugen og PVVere på Guide og Grilling, fra 16:00
 • Mandag 17. august. AbelLAN, vi drar på et av Gløshaugens større LAN, fra 16:00
 • Tirsdag 18. august. Bowling i sentrum, avgang fra PVV 17:00
 • Onsdag 19. august. Animekveld med AnimeNTNU, fra 19:30
 • Torsdag 20. august. Quizkveld, fra 18:00
 • Fredag 21. august. Nerdepizza, fra 19:00 på Peppes Pizza (felles avgang fra PVV 18:30)
 • Lørdag 22. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 • Søndag 23. august. Avslutningspizza, vi avslutter fadderperioden med pizza og kos, fra 16:00

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

Driftsmeldinger

Template:LOCALMOTD

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.

Most of PVV's information is only available in Norwegian, as most of our members speak Norwegian. However, we wish to emphasise that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club. Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future.

Course

The course plan for this semester is beginning to fall into place. You can find the most up-to-date info at our home page's calendar.

Semesterets arrangementer

Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no

Program for the sponsor week (2020)

 • Monday, 10th of August. We are at the stand and keep the rooms open
 • Tuesday, 11th of August. We cook waffles for passers-by and keep the rooms open
 • Wednesday, 12th of August. Board game night, starts at 16:00
 • Thursday, 13th of August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, starts at 17:00
 • Friday, 14th of August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 • Saturday 15th of August. Hackekveld (hacking night): bring your hobby project or join someone else's, starts at 14:00
 • Sunday 16th of August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 • Monday,17th of August. AbelLAN. We go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 • Tuesday, 18th of August. Bowling at the city center. Departure from PVV at 17:00
 • Wednesday, 19th of August. Anime night with AnimeNTNU, start 19:30
 • Thursday, 20th of August. Quiz night, starts at 18:00
 • Friday, 21st of August. Anime night, take it slow with one of PVVs fixed event, starts at 19:30
 • Saturday, 22nd of August. Board game night, start 16:00
 • Sunday, 23th of August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, starts at 16:00

Where to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Editing the wiki