Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
(19 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
  
__NOTOC__
+
Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2. etasje på Oppredning/Gruve]. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på [http://www.pvv.ntnu.no/kalender vår kalender]. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!
  
=== Kurs ===
+
Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les [[Medlem|her]]!
Kursplanen i semesteret begynner å falle på plass, den mest oppdaterte informasjonen finner du i [http://www.pvv.ntnu.no/kalender kalenderen] hjemmesiden.
 
 
 
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
 
 
 
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no</big></big>
 
 
 
=== Program fadderuke (2020)===
 
 
 
* Mandag 10. august. Digital stand og dørene er åpne
 
* Tirsdag 11. august. Vi steker vafler til forbipasserende og holder rommene åpne
 
* Onsdag 12. august. Robowars med [Omega Verksted](https://www.omegav.ntnu.no/), fra 17:00
 
* Torsdag 13. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 
* Fredag 14. august. Nerdepizza, fra 19:00 på Peppes pizza (møt kl 18:30 på PVV for felles avgang)
 
* Lørdag 15. august. Hackekveld, ta med et hobbyprosjekt eller sleng deg på noen andres, fra 14:00
 
* Søndag 16. august. Bli kjent med Gløshaugen og PVVere Guide og Grilling, fra 16:00
 
* Mandag 17. august. AbelLAN, vi drar på et av Gløshaugens større LAN, fra 16:00
 
* Tirsdag 18. august. Bowling i sentrum, avgang fra PVV 17:00
 
* Onsdag 19. august. Animekveld med AnimeNTNU, fra 19:30
 
* Torsdag 20. august. Quizkveld, fra 18:00
 
* Fredag 21. august. Animekveld, ta livet med ro på et av PVVs faste arrangement, fra 19:30
 
* Lørdag 22. august. Brettspillkveld, fra 16:00
 
* Søndag 23. august. Avslutningspizza, vi avslutter fadderperioden med pizza og kos, fra 16:00
 
  
 +
Sjekk også gjerne vår '''[https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord-server]'''!
 +
__NOTOC__
 
== Steder å starte ==
 
== Steder å starte ==
* [[Medlem|Medlemsfordeler]]: Fordeler med å være medlem i PVV.
+
=== Administrativt ===
* [[Medlemskontingent]]: Hvordan betale kontingent.
+
* [[Medlem]]: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
* [[Medlemssider]]: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 
 
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 
* [[Dokumentasjon]]: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 +
* [[Kurs]]: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 +
* [[Styret]]: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 +
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 +
 +
=== Teknisk ===
 
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 
* [[Drift]]: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
+
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
* [[Styrehandlinger]]: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
+
* [[Programvareutvikling|Programvare]]: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
+
* [[Hjemmesider]]: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
* [[Programvareutvikling]]: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
+
* [[Bildedeling]]: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 +
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
 +
 
 +
=== Fritid ===
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Arrangementer]
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale nett.
+
* [[Filmklubb]]: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 
* [[Søsterorganisasjoner]]: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 
 
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 
* [[Nerdepizza]]: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 +
* [[Historie]]: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 
* [[PVVI]]: Idrettsforeningen.
 +
* [[Offsite]]: PVVs hyttetur-komite
 
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
 
* [[Mat]]: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.
  
== Redigering av wikien ==
+
=== Kontakt ===
* [[WikiSandKasse]]: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside
+
* [[Kontaktinformasjon]] generelt
<!-- * [[VeiViser]]: Lær hvilke muligheter du har for å navigere i wiki-en -->
+
* Lokaler: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, rom 247]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Bli vant med markeringsspråket
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Nettside]
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
+
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
 
+
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
== Driftsmeldinger ==
+
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
{{LOCALMOTD}}
+
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Epost-lister]
  
 
= Programvareverkstedet =  
 
= Programvareverkstedet =  
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.  
+
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.  
 
 
Most of PVV's information is only available in Norwegian, as most of our members speak Norwegian.
 
However, we wish to emphasise that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club.
 
Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future.
 
 
 
=== Course ===
 
The course plan for this semester is beginning to fall into place. You can find the most up-to-date info at our home page's [http://www.pvv.ntnu.no/kalender calendar.]
 
 
 
== [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Semesterets arrangementer] ==
 
  
<big><big> Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no</big></big>
+
We are primarily a social arena, with rooms on the [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2nd floor in Oppredning/Gruve]. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on [http://www.pvv.ntnu.no/kalender our calendar]. Most of it does not require membership in order to participate!
  
=== Program for the sponsor week (2020)===
+
If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read [[Medlem|here]]!
  
* Monday, 10th of August. We are at the stand and keep the rooms open
+
Please also check out our '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord server]'''!
* Tuesday, 11th of August. We cook waffles for passers-by and keep the rooms open
 
* Wednesday, 12th of August. Board game night, starts at 16:00
 
* Thursday, 13th of August. Course in Blockuino, have fun with basic programming, starts at 17:00
 
* Friday, 14th of August. Nerdepizza, start 19:00 at Peppes pizza (departure form PVV at 18:30)
 
* Saturday 15th of August. Hackekveld (hacking night): bring your hobby project or join someone else's, starts at 14:00
 
* Sunday 16th of August. Get to know Gløshaugen and PVV Guide & Grill, from 16:00
 
* Monday,17th of August. AbelLAN. We go to one og Gløshaugens biggest LAN, from 16:00
 
* Tuesday, 18th of August. Bowling at the city center. Departure from PVV at 17:00
 
* Wednesday, 19th of August. Anime night with AnimeNTNU, start 19:30
 
* Thursday, 20th of August. Quiz night, starts at 18:00
 
* Friday, 21st of August. Anime night, take it slow with one of PVVs fixed event, starts at 19:30
 
* Saturday, 22nd of August. Board game night, start 16:00
 
* Sunday, 23th of August. Social Pizza, we end our fadder period with pizza and chill, starts at 16:00
 
  
 
== Where to start ==
 
== Where to start ==
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
+
=== Administrative ===
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
+
* [[Medlem|Member]]: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
* [[Medlemssider|Member's pages]]: Homepages of PVV's members.
 
 
* [[Dokumentasjon|Documentation]]: Recipes for things users can do at PVV.
 
* [[Dokumentasjon|Documentation]]: Recipes for things users can do at PVV.
 +
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses regularly.
 +
* [[Styret|The board]]: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 +
* [[Søsterorganisasjoner|Sister organizations]]: PVV equivalents at other universities.
 +
 +
=== Technical ===
 
* [[Drift|Administration]]: Documentation for (potential) administrators.
 
* [[Drift|Administration]]: Documentation for (potential) administrators.
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Mailing lists]
+
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
* [[Styrehandlinger|Board actions]]: The boards list for remembering to perform some simple actions.
+
* [[Programvareutvikling|Software]]: A bit about internal software developed at PVV.
* [[Historie|History]]: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
+
* [[Hjemmesider|Home pages]]: How to create your own home page on PVV's computer systems.
* [[Programvareutvikling|Software development]]: How to develop (hopefully good) software in a good way.
+
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
 +
 
 +
=== Free time ===
 +
* [https://www.pvv.ntnu.no/hendelser/ Events]
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
+
* [[Filmklubb|Film club]]: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 
* [[Søsterorganisasjoner|Sister organizations]]: PVV-equivalents at other universities.
 
 
* [[Nerdepizza|Nerd Pizza]]: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 
* [[Nerdepizza|Nerd Pizza]]: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 
* [[PVVI]]: The sports association.
 
* [[PVVI]]: The sports association.
 
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
 
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
 +
* [[Historie|History]]: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
  
== Editing the wiki ==
+
=== Contact ===
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
+
* [[Kontaktinformasjon|Contact info]] in general
<!-- * [[VeiViser|Pathfinder]]: Learn about opportunities you have to navigate the wiki -->
+
* Premises: [https://link.mazemap.com/NhM6oguh Oppredning/gruve, room 247]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup language.
+
* [https://www.pvv.ntnu.no/ Website]
<!-- * [[HelpContents]]: Documentation (for users and administrators alike)-->
+
* [https://discord.gg/pyDDFpbG2x Discord]
 +
* [https://www.facebook.com/pvvntnu Facebook]
 +
* [https://www.youtube.com/channel/UC5brGnpbFb0qlLE0j7DERZA YouTube]
 +
* [http://list.pvv.ntnu.no/ Mailing lists]

Latest revision as of 14:03, 30 September 2022

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.

Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i 2. etasje på Oppredning/Gruve. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på vår kalender. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!

Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les her!

Sjekk også gjerne vår Discord-server!

Steder å starte

Administrativt

 • Medlem: Fordeler med å være medlem i PVV, og hvordan bli medlem.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Kurs: PVV arrangerer regelmessige kurs.
 • Styret: Informasjon, huskelister, og liknende som er nyttig for styret.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.

Teknisk

 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Programvare: Litt om intern programvare som utvikles på PVV.
 • Hjemmesider: Hvordan lage din egen hjemmeside på PVVs datasystemer.
 • Bildedeling: Hvordan dele bilder med resten av PVV.
 • WikiSandKasse: Eksperimenter selv med å redigere en wikiside

Fritid

 • Arrangementer
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Filmklubb: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Offsite: PVVs hyttetur-komite
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Kontakt

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.

We are primarily a social arena, with rooms on the 2nd floor in Oppredning/Gruve. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on our calendar. Most of it does not require membership in order to participate!

If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read here!

Please also check out our Discord server!

Where to start

Administrative

 • Member: Benefits of being a member of PVV, and how to become a member.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Courses: PVV arranges courses regularly.
 • The board: Information, checklists, and similar that are useful for the board.
 • Sister organizations: PVV equivalents at other universities.

Technical

 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Software: A bit about internal software developed at PVV.
 • Home pages: How to create your own home page on PVV's computer systems.
 • Wiki Sandbox: Experiment by editing a wiki page.

Free time

 • Events
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Film club: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.

Contact