Difference between revisions of "Programvareverkstedet"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Added film club)
 
(66 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[#English summary]]
 
 
 
[[#Programvareverkstedet|English]]
 
[[#Programvareverkstedet|English]]
  
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
 
Velkommen til [[Programvareverkstedet]]s wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.
  
__NOTOC__
+
Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2. etasje på Oppredning/Gruve]. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på [http://www.pvv.ntnu.no/kalender vår kalender]. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!
 
 
== Semesterets arrangementer ==
 
''Kursplanen kan endre seg i løpet av semesteret. Flere kurs kommer og listen oppdateres fortløpende'' [https://www.google.com/calendar/embed?src=320i50h1jg3as29imatatn1j4g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo Google Calendar] [https://www.google.com/calendar/ical/320i50h1jg3as29imatatn1j4g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics Google .ics]
 
  
* 15. januar: Ryddedag (18:00 PVV) 50 kr egenandel for pizza
+
Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les [[Medlem|her]]!
* 18. januar: [[Introduksjon til Java]] av Birk Solbjørg (kl. 18:15 i KJL21)
 
* 1. februar: Kurs i Matplotlib av Torje Digernes (kl. 18:15 i EL4)
 
* 15. februar: Numpy og Scipy kurs av Torje Digernes (kl. 18:15 i R3)
 
* 24. februar: Hackekveld på PVV, 50 kr egenandel for pizza
 
* 26. februar: Halvårsmøte, 50 kr egenandel for pizza (kl. 18:15, KJL21)
 
* 15. mars: Videregående kurs i OpenGL av Andreas Danner Nilsen
 
  
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@</big></big>
+
Sjekk også gjerne vår '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord-server]'''!
 
+
__NOTOC__
== Driftsmeldinger ==
+
<big><big>Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no</big></big>
{{LOCALMOTD}}
 
  
 
== Steder å starte ==
 
== Steder å starte ==
Line 35: Line 23:
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Bokhyllen]]: Bøker i PVVs bokhylle.
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 
* [[Spill]]: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 +
* [[Filmklubb]]: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 
* [[Kurs]]: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
 
* [[Maskiner]]: Oversikt over PVVs maskinpark.
Line 48: Line 37:
 
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
 
<!-- * [[HelpContents]]: Dokumentasjon (både for brukere og administratorer) -->
  
== English summary ==
+
= Programvareverkstedet =  
Welcome to the wiki of Programvareversktedet (PVV). Programvareverkstedet (Literally The software workshop) is a student organization for students interested in computers at NTNU. Anyone who is or has been a student at NTNU, and people either working at or is associated with NTNU, can become a member.
+
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.  
  
Most of PVV's information is only available in Norwegian. This is natural, since most of our members speak Norwegian.
+
We are primarily a social arena, with rooms on the [https://link.mazemap.com/NhM6oguh 2nd floor in Oppredning/Gruve]. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on [http://www.pvv.ntnu.no/kalender our calendar]. Most of it does not require membership in order to participate!
We however wish to emphasize that students and others who are not fluent in Norwegian are very welcome to join our club.
 
Hopefully, more information on this wiki will be translated into English in the future. If there is any one particular page you want translated into English, or a piece of information important to you which is only available in Norwegian, please contact user andreao.
 
  
=== Editing the wiki ===
+
If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read [[Medlem|here]]!
* [[WikiSandKasse]]: Experiment with creating wiki pages here
 
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup
 
  
= Programvareverkstedet =
+
Please also check out our '''[https://discord.gg/P2sDgkBRH4 Discord server]'''!
Welcome to [[Programvareverkstedet]]'s wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NUST/NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NUST, and employees at NUST and related environments, can be members.
 
  
== Messages from the administration ==
+
<big><big> Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no</big></big>
{{LOCALMOTD}}
 
  
== Places to start ==
+
== Where to start ==
 
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
 
* [[Medlem|Member benefits]]: Benefits of being a member of PVV.
 
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
 
* [[Medlemskontingent|Membership fee]]: How to pay the membership fee.
Line 77: Line 60:
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Bokhyllen|The Bookshelf]]: Books in PVV's bookshelf.
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 
* [[Spill|Games]]: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 +
* [[Filmklubb|Film club]]: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.  
 
* [[Kurs|Courses]]: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.  
 
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
 
* [[Maskiner|Machines]]: Overview of PVV's machine park.
Line 84: Line 68:
 
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
 
* [[Mat|Food]]: Most PVV-ers consume this regularly.
  
== Edditing the wiki ==
+
== Editing the wiki ==
* [[WikiSandKasse|Wiki sand box]]: Experiment by editing a wiki page.
+
* [[WikiSandKasse|Wiki Sandbox]]: Experiment by editing a wiki page.
<!-- * [[VeiViser|Path finder]]: Learn about opportunities you have to navigate the wiki -->
+
<!-- * [[VeiViser|Pathfinder]]: Learn about opportunities you have to navigate the wiki -->
 
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup language.
 
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing SyntaxReference]: Get used to the markup language.
<!-- * [[HelpContents]]: Documentation (both for users and administrators)-->
+
<!-- * [[HelpContents]]: Documentation (for users and administrators alike)-->

Latest revision as of 18:40, 26 November 2021

English

Velkommen til Programvareverkstedets wiki. Programvareverkstedet (PVV) er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). PVVs formål er å skape et miljø for datainteresserte personer tilknyttet universitetet. Nåværende og tidligere studenter ved NTNU, samt ansatte ved NTNU og tilstøtende miljø, kan bli medlemmer.

Vi er først og fremst en sosial arena, med lokaler i 2. etasje på Oppredning/Gruve. Vi har en stor samling brettspill, skjønnlitteratur, og videospill til mange ulike konsoller. Vi har i tillegg terminaler og arbeidsplasser, samt en betydelig samling faglitteratur. I løpet av et semester holder vi en rekke arrangementer, som brettspillkvelder, hackekvelder, anime-kvelder, hytteturer, og ulike faglige kurs. En mer detaljert oversikt finner man til enhver tid på vår kalender. Det aller meste krever ikke medlemskap for å delta!

Hvis man ønsker, kan man også bli medlem. Som medlem får man lagringsplass på systemene våre, dørtilgang til lokalene våre, tilgang til vår samspleisebod, og stemmerett på halvårsmøter. For å finne ut mer om medlemsfordeler samt hvordan få medlemskap, les her!

Sjekk også gjerne vår Discord-server!

Lyst å holde kurs? Ta kontakt med styret@pvv.ntnu.no

Steder å starte

 • Medlemsfordeler: Fordeler med å være medlem i PVV.
 • Medlemskontingent: Hvordan betale kontingent.
 • Medlemssider: Hjemmesidene til medlemmer i PVV.
 • Dokumentasjon: Oppskrifter på ting brukere kan gjøre på PVV.
 • Drift: Dokumentasjon til (potensielle) driftere.
 • Epost-lister
 • Styrehandlinger: Styrets huskeliste for å gjøre enkelte handlinger.
 • Historie: PVVs historie og historiske anekdoter fra NTNU, NTH, Gløshaugen, et cetera.
 • Programvareutvikling: Hvordan utvikle (forhåpentlig god) programvare på en god måte.
 • Bokhyllen: Bøker i PVVs bokhylle.
 • Spill: Spill PVV har (brettspill, kortspill, rollespill...)
 • Filmklubb: Gode og dårlige filmer som vises med ujevne mellomrom på PVV.
 • Kurs: PVV arrangerer kurs i ny og ne, og i forbindelse med de fleste kursene legges det ut litt materiale på nett.
 • Maskiner: Oversikt over PVVs maskinpark.
 • Søsterorganisasjoner: PVV-ekvivalenter ved andre universiteter.
 • Nerdepizza: Nerder samles på Peppes og spiser pizza fredager i partallsuker.
 • PVVI: Idrettsforeningen.
 • Mat: De fleste PVV-ere inntar dette jevnlig.

Redigering av wikien

Programvareverkstedet

Welcome to Programvareverkstedet's wiki. Programvareverkstedet (PVV, The Software Workshop) is a student organization at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). PVV's purpose is to create an environment for people that take an interest in computers and are connected to the university. Current and former students at NTNU, and employees at NTNU and related environments, can be members.

We are primarily a social arena, with rooms on the 2nd floor in Oppredning/Gruve. We have a large collection of board games, fiction, and video games for many different consoles. We also have terminals and work places, plus a sizable collection of non-fiction. During a semester, we have a number of different event, like board game nights, hacking nights, anime nights, cabin trips, and different courses. A more detailed overview can be found on our calendar. Most of it does not require membership in order to participate!

If you wish, you can also become a member. As a member, you will receive storage space on our systems, door access to our rooms, access to our snacks collection, and voting rights on half-yearly meetings. To find out more about membership benefits and how to become a member, read here!

Please also check out our Discord server!

Want to hold a course, contact styret@pvv.ntnu.no

Where to start

 • Member benefits: Benefits of being a member of PVV.
 • Membership fee: How to pay the membership fee.
 • Member's pages: Homepages of PVV's members.
 • Documentation: Recipes for things users can do at PVV.
 • Administration: Documentation for (potential) administrators.
 • Mailing lists
 • Board actions: The boards list for remembering to perform some simple actions.
 • History: PVV's history and historical anecdotes from NUST, NTH, Gløshaugen, etc.
 • Software development: How to develop (hopefully good) software in a good way.
 • The Bookshelf: Books in PVV's bookshelf.
 • Games: Games PVV has (board games, card games, role playing games...)
 • Film club: Good and bad movies shown irregularly at PVV.
 • Courses: PVV arranges courses from time to time, and in relation to most of them some material is published online.
 • Machines: Overview of PVV's machine park.
 • Sister organizations: PVV-equivalents at other universities.
 • Nerd Pizza: Nerds gather at Peppes and eat pizza in even numbered weeks.
 • PVVI: The sports association.
 • Food: Most PVV-ers consume this regularly.

Editing the wiki