Programvareutvikling

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:29, 12 October 2010 by Oysteini (talk | contribs) (link til oppskrift på opprettelse)

Jump to: navigation, search

Det utvikles stundom programvare på PVV. Riktignok litt mindre enn det som hadde vært ønskelig, men vi har nå fått opp fungerende instanser av Trac og Subversion og håper det er et incentiv for folk til å legge prosjektene sine her i stedet for ad hoc på stud-hjemmekatalogen sin eller lignende.

For en oppskrift på hvordan man oppretter nye prosjekter på dev, se Opprette nye prosjekt på dev.

Planlagte og pågående prosjekter