PVVVV

From Programvareverkstedet
Revision as of 23:10, 30 January 2011 by Oysteini (talk | contribs) (dibbler er flyttet fra lysfontene til kvikk)
Jump to navigation Jump to search

PVVVV (PVV videreselger varer) er PVVs kiosk. Den bor i hyllene på rom 226.

PVVVV tilbyr alle bestanddelene i et sunt og variert kosthold: Sjokoladeplater av ymse slag, sjokoladekjeks, brus og nudler.

Programmet Dibbler, som kjører på tty1 på kvikk, brukes for å holde orden på gjeldsforhold mellom PVVVV og PVV-ere.