Difference between revisions of "Opprette nye prosjekt på dev"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (2 revisions)
(forsøkt å korrigere til noe som faktisk fungerer)
Line 1: Line 1:
 
* ssh dev.pvv.ntnu.no
 
* ssh dev.pvv.ntnu.no
 
* mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
 
* mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
* mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
+
* For svn-endringslager:
* cd /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
+
** mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
* hg init eller svn-admin create eller noe slikt. lag et repos.
+
** cd /srv/svn
* trac-admin /srv/trac/<prosjetnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn
+
** svnadmin create <prosjektnavn>
 +
** cd <prosjektnavn>
 +
* For mercurial-endringslager:
 +
** mkdir /srv/mercurial/<prosjektnavn>
 +
** cd /srv/mercurial/<prosjektnavn>
 +
** hg init
 +
* trac-admin /srv/trac/<prosjetnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db (svn|mercurial) /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn
 
* setfacl -R u:www-data:rx trac/
 
* setfacl -R u:www-data:rx trac/
 
* setfacl -R u:www-data:rwx trac/db
 
* setfacl -R u:www-data:rwx trac/db

Revision as of 17:43, 12 October 2010

 • ssh dev.pvv.ntnu.no
 • mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
 • For svn-endringslager:
  • mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
  • cd /srv/svn
  • svnadmin create <prosjektnavn>
  • cd <prosjektnavn>
 • For mercurial-endringslager:
  • mkdir /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • cd /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • hg init
 • trac-admin /srv/trac/<prosjetnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db (svn|mercurial) /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn
 • setfacl -R u:www-data:rx trac/
 • setfacl -R u:www-data:rwx trac/db

...eller noe slikt. setfacl litt usikker enda.