Difference between revisions of "Opprette nye prosjekt på dev"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(igjen forsøkt å endre til noe som faktisk fungerer)
 
Line 3: Line 3:
 
* For svn-endringslager:
 
* For svn-endringslager:
 
** mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
 
** mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
 +
** chgrp www-data /srv/svn/<prosjektnavn> (eller tilsv setfacl)
 +
** chmod g+rwX /srv/svn/<prosjektnavn>
 
** cd /srv/svn
 
** cd /srv/svn
 
** svnadmin create <prosjektnavn>
 
** svnadmin create <prosjektnavn>

Latest revision as of 22:30, 30 November 2010

 • ssh dev.pvv.ntnu.no
 • mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
 • For svn-endringslager:
  • mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
  • chgrp www-data /srv/svn/<prosjektnavn> (eller tilsv setfacl)
  •  chmod g+rwX /srv/svn/<prosjektnavn>
  • cd /srv/svn
  • svnadmin create <prosjektnavn>
  • cd <prosjektnavn>
 • For mercurial-endringslager:
  • mkdir /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • cd /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • hg init
 • trac-admin /srv/trac/<prosjektnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db (svn|mercurial) /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
 • cd /srv/trac/<prosjektnavn>
 • setfacl -R -m u:www-data:rwx db
 • setfacl -R -m u:www-data:rwx db/trac.db

...eller noe slikt. setfacl litt usikker enda.