Difference between revisions of "Opprette nye prosjekt på dev"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(listeformatering)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
* ssh dev.pvv.ntnu.no
 
* ssh dev.pvv.ntnu.no
 
* mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
 
* mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
* mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
+
* For svn-endringslager:
* cd /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
+
** mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
* hg init eller svn-admin create eller noe slikt. lag et repos.
+
** chgrp www-data /srv/svn/<prosjektnavn> (eller tilsv setfacl)
* trac-admin /srv/trac/<prosjetnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn
+
** chmod g+rwX /srv/svn/<prosjektnavn>
* setfacl -R u:www-data:rx trac/
+
** cd /srv/svn
* setfacl -R u:www-data:rwx trac/db
+
** svnadmin create <prosjektnavn>
 +
** cd <prosjektnavn>
 +
* For mercurial-endringslager:
 +
** mkdir /srv/mercurial/<prosjektnavn>
 +
** cd /srv/mercurial/<prosjektnavn>
 +
** hg init
 +
* trac-admin /srv/trac/<prosjektnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db (svn|mercurial) /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
 +
* cd /srv/trac/<prosjektnavn>
 +
* setfacl -R -m u:www-data:rwx db
 +
* setfacl -R -m u:www-data:rwx db/trac.db
  
 
...eller noe slikt. setfacl litt usikker enda.
 
...eller noe slikt. setfacl litt usikker enda.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 22:30, 30 November 2010

 • ssh dev.pvv.ntnu.no
 • mkdir /srv/trac/<prosjektnavn>
 • For svn-endringslager:
  • mkdir /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
  • chgrp www-data /srv/svn/<prosjektnavn> (eller tilsv setfacl)
  •  chmod g+rwX /srv/svn/<prosjektnavn>
  • cd /srv/svn
  • svnadmin create <prosjektnavn>
  • cd <prosjektnavn>
 • For mercurial-endringslager:
  • mkdir /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • cd /srv/mercurial/<prosjektnavn>
  • hg init
 • trac-admin /srv/trac/<prosjektnavn> initenv <prosjektnavn> sqlite:db/trac.db (svn|mercurial) /srv/(svn|mercurial)/<prosjektnavn>
 • cd /srv/trac/<prosjektnavn>
 • setfacl -R -m u:www-data:rwx db
 • setfacl -R -m u:www-data:rwx db/trac.db

...eller noe slikt. setfacl litt usikker enda.