Difference between revisions of "OS X"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Created page with "= Oppsett PVV-oppsett på OS X = OS X er et UNIX-system, og dermed er det godt i stand til å kjøre PVV-oppsett og samtidig være brukervennlig. == Automount/NFS == Automo...")
 
m (Automount/NFS: Fiks syntax)
Line 10: Line 10:
 
* Tilføy innholdet fra '''auto.master''' til '''auto_master''':<pre>cat /etc/auto.master >> /etc/auto_master</pre>
 
* Tilføy innholdet fra '''auto.master''' til '''auto_master''':<pre>cat /etc/auto.master >> /etc/auto_master</pre>
  
Hvis det ikke fungerer, kan det hjelpe å redigere '''/etc/auto_master''' og legge til resvport</code> som mount-flagg i '''auto_pvv'''.
+
Hvis det ikke fungerer, kan det hjelpe å redigere '''/etc/auto_master''' og legge til <code>resvport</code> som mount-flagg i '''auto_pvv'''.
  
 
== Kerberos ==
 
== Kerberos ==

Revision as of 18:06, 11 April 2016

Oppsett PVV-oppsett på OS X

OS X er et UNIX-system, og dermed er det godt i stand til å kjøre PVV-oppsett og samtidig være brukervennlig.

Automount/NFS

Automount er inkludert i OS X og det er bare å legge noen filer på plass.

  • Kopier /etc/auto* fra en annen PVV-maskin, uten å overskrive filer. Dette vil føre til at auto_master ikke blir kopiert.
  • Tilføy innholdet fra auto.master til auto_master:
    cat /etc/auto.master >> /etc/auto_master

Hvis det ikke fungerer, kan det hjelpe å redigere /etc/auto_master og legge til resvport som mount-flagg i auto_pvv.

Kerberos

Bare kopier /etc/krb5.conf fra en annen PVV-maskin. Fungerer ellers out-of-the-box. Prøv om det fungerer med
kinit brukernavn
Hvis du ikke får noe feilmelding fungerer det.

SSH

I Systemvalg > Deling > Ekstern pålogging, sørg for at den er krysset av og at Alle brukere er krysset av.

PAM

Legg til følgende regel i /etc/pam.d/authorization som andre regel (under eksisterende pam_krb5-regel):

auth       sufficient     pam_krb5.so use_first_pass default_principal

passwd

Her blir det litt vanskelig. OS X har ikke noe forhold til passwd, som du kan lese i kommentar i /etc/passwd

Vi har skrevet følgende script som tar en Linux-stil passwd fil som input, og fikser opp alle brukere:

#!/bin/sh
# createUsers.sh
while read passwd
do
	username="$(echo "$passwd" | cut -d: -f1)"
	uid="$(echo "$passwd" | cut -d: -f3)"
	gid="$(echo "$passwd" | cut -d: -f4)"
	gecos="$(echo "$passwd" | cut -d: -f5)"
	home="$(echo "$passwd" | cut -d: -f6)"
	shell="$(echo "$passwd" | cut -d: -f7)"

	echo "$username:$uid:$gid:$gecos:$home:$shell"

	dscl . -create /Users/"$username"
	dscl . -create /Users/"$username" UserShell "$shell"
	dscl . -create /Users/"$username" RealName "$gecos"
	dscl . -create /Users/"$username" UniqueID "$uid"
	dscl . -create /Users/"$username" PrimaryGroupID "$gid"
	dscl . -create /Users/"$username" NFSHomeDirectory "$home"

done
Bruk ved å kjøre følgende kommando (gitt at du har en passwd-fil i samme mappa):
LC_ALL=C grep :/home/pvv/ passwd | LC_ALL=C ./createUsers.sh