Medlemsdatabase

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:57, 10 February 2011 by Oysteini (talk | contribs) (litt om å administrere databasen)
Jump to navigation Jump to search

PVVs nye medlemsdatabase, MDB OH (den heter MDB OH fordi den forrige het MDB NG), er i ferd med å bli tatt i bruk. For å se hva databasen inneholder om deg, kan du kjøre programmet mdboh på login.pvv.ntnu.no. Det er også mulig å si kontingent for å få en kortere melding som bare sier når det er på tide å betale kontingent igjen.

Spesifikasjonen for databasen ble vedtatt på halvårsmøtet høsten 2010. Samtidig ble det vedtatt et kontingentreglement.

For å administrere databasen (legge til brukere, hente inn innbetalingsinformasjon fra regnskap, se på informasjon vanlige brukere ikke har tilgang til, etc.), begynn med følgende:

$ ssh postgres.pvv.ntnu.no
$ su -
# su pvv
$ mdboh hjelp