Maskiner/venture

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 15:09, 9 March 2014 by Finninde (talk | contribs) (Created page with "Venture og innovation skal bli satt opp med distCC Irxess er ansvarlig")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Venture og innovation skal bli satt opp med distCC Irxess er ansvarlig