Maskiner/Stud

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 14:25, 25 November 2019 by Sondrhel (talk | contribs) (→‎Norsk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Norsk

Stud er den nye printeren til PVV (ny høsten 2013). Den er en HP LaserJet P3015. Skriveren printer ark fort, men bare i sort og hvitt.

Printeren er administrert av CUPS, som kjører på dash8 . For administrering, gå til https://cups.pvv.ntnu.no:631 på en PVV-maskin.

IP-adressen til printeren er 129.241.210.218 (den samme som hingst har hatt tidligere). Kos deg med den! :)

For å koble til skriveren med Windows 7

Gå til Devices and Printers -> Add a printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer , og velg HP LaserJet P3010 Series UPD PCL 6 (hvis du er i tvil skal IP-adressen stå bak navnet i parentes). Share and enjoy.

For å koble til skriveren med Windows 10

Gå til Settings -> Devices -> Printers & Scanners -> Add a printer or scanner , og velg stud (HP LaserJet P3010 Series).

For Drift

Installer pakkene cups og cups-bsd for at alt skal funke. Resten blir rdistet. Mmmm.

English

Stud is PVV's new printer as of 2013. It's a HP LaserJet P3015. The printer is fast, but only prints A4 grayscale.

The printer is administrated by CUPS, which runs on dash8 . For administration, go to https://cups.pvv.ntnu.no:631 on a PVV-machine.

The printer's IP-address is 129.241.210.218 (same as hingst previously had). Have fun with it! :)

Connecting to the printer in Windows 7

Go to Devices and Printers -> Add a printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer , and choose HP LaserJet P3010 Series UPD PCL 6 (if you're in doubt, the IP-address should be behind the name). Share and enjoy.

Connecting to the printer in Windows 10

Go to Settings -> Devices -> Printers & Scanners -> Add a printer or scanner , and choose stud (HP LaserJet P3010 Series).

For Drift

Install the CUPS and CUPS-BSD packages for everything to work. The rest will be rdisted. Mmmm.