Maskiner/Skrotnisse

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 18:41, 29 January 2022 by Pederbs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Skrotnisse kjører diverse tjenester

Maskiner/Isvegg skal ta over

OS

Debian Squeeze


Funksjon