Maskiner/Hingst

From Programvareverkstedet
< Maskiner
Revision as of 14:42, 12 September 2013 by Wenhaug (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Hingst er PVVs printer, som står i terminalstuen (rom 229). Hingst er en HP LaserJet 4200n, og skriver ut på A4 i sort-hvitt. Den godtar tekst, PostScript og PDF direkte på port 9100, også fra utenfor PVVs nettverk. Dette burde vært fikset.

For å legge til Hingst via CUPS (Common UNIX Printing Interface), bruk følgende parametere:

URI: ipp://tvilling.pvv.ntnu.no/printers/hingst eller http://tvilling.pvv.ntnu.no:631/printers/hingst (ikke testet, men skal fungere).

Skriveren er en HP LaserJet 4200, og driveren som heter HP LaserJet 4200 - CUPS+Gutenprint v5.2.9 fungerer. Hvis ikke, prøv deg frem til riktig driver via intelligent brute force.


Status for hingst