Kurs/Python

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 19:43, 7 September 2010 by Oysteini (talk | contribs) (plakat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Error creating thumbnail: File missing
import antigravity

Tid: Torsdag 9. september 2010, kl. 18:15
Sted: R9
Kursholder: Andreas Oppebøen og Øyvind Almelid
Anbefalte forkunnskaper: Ingen

En innføring i programmering, gjennomført i det relativt enkle språket Python. Kurset vil ta for seg de grunnleggende datastrukturene som Python kommer med, kontrollstrukturer, objektorientering, Pythons fantastiske bibliotekpakker, og noe helt annet.