Kurs/LaTeX (2011)

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 09:43, 8 September 2011 by Torjehoa (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 8. september 2011, kl. 18:15
Sted: R2
Kursholder: Torje Hoås Digernes
Anbefalte forkunnskaper: Ingen


LaTeX er et system for fremstilling av profesjonelle dokumenter, egnet for skriving av vitenskapelige rapporter og artikler.

LaTeX bygger på TeX som er utviklet av Donald E. Knuth for å lage hans bøker i serien «The Art of Computer Programming», da han var misfor- nøyd med kvaliteten på trykkingen. Systemet er spesielt egnet til å skrive matematikk i og har et ordentlig system for å holde orden på referanser.

Kurset starter fra bunnen av og er myntet på folk som aldri har tatt i LaTeX og de som har lite erfaring med det. Temaer som gjennomgås er referanse- håndtering, figurer og tabeller, hvordan skrive likninger og programmer

for å skrive LaTeX i.