Kurs/Android

From Programvareverkstedet
< Kurs
Revision as of 10:41, 2 February 2011 by Jarlerik (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 3. mars 2010, kl. 18:15
Sted: Kommer
Kursholder: Jarl Erik Schmidt
Anbefalte forkunnskaper: Java

Android.png

Kurset gir en teknisk introduksjon til arkitekturen i Android-platformen, og hvordan en lager og debugger programmer ved hjelp av Eclipse og Android-emulatoren. Som eksempel vil det livekodes et enkelt spill.