Difference between revisions of "Kurs/Android"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<b>Tid:</b> Torsdag 3. mars 2010, kl. 18:15<br />
+
<b>Tid:</b> Torsdag 3. mars 2011, kl. 18:15<br />
 
<b>Sted:</b> Kommer<br />
 
<b>Sted:</b> Kommer<br />
 
<b>Kursholder:</b> Jarl Erik Schmidt<br />
 
<b>Kursholder:</b> Jarl Erik Schmidt<br />

Revision as of 11:08, 2 February 2011

Tid: Torsdag 3. mars 2011, kl. 18:15
Sted: Kommer
Kursholder: Jarl Erik Schmidt
Anbefalte forkunnskaper: Java

Android.png

Kurset gir en teknisk introduksjon til arkitekturen i Android-platformen, og hvordan en lager og debugger programmer ved hjelp av Eclipse og Android-emulatoren. Som eksempel vil det livekodes et enkelt spill.