Korttilgang

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:20, 31 March 2017 by Pederbs (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

English

Korttilgang til PVVs lokaler

For å få korttilgang til PVVs lokaler må man sende en mail til styret, se Kontaktinformasjon. I mailen må du skrive nøkkelkortnummer, det vil si de sifrene som står etter M på nøkkelkortet, under strekkoden. Normalt får man korttilgang et par dager etter dette.

Card access to PVVs premises

To get card access to PVVs premises one has to send an email to the board, see contact information. In the mail you have to specify the access card number, i.e. the digits that that are after M on the access card, under the bar code. Usually one gets card access a couple of days after this