Difference between revisions of "Korttilgang"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Updated card access routines)
 
Line 1: Line 1:
 
= Korttilgang til PVVs lokaler =
 
= Korttilgang til PVVs lokaler =
  
For å få korttilgang til PVVs lokaler må man sende en mail til styret, se [[Kontaktinformasjon]]. I mailen må du skrive nøkkelkortnummer, det vil si de sifrene som står etter M på nøkkelkortet, under strekkoden. Normalt får man korttilgang et par dager etter dette.
+
For å få korttilgang til PVVs lokaler må man sende en mail til styret, se [[Kontaktinformasjon]]. I mailen må du skrive ditt NTNU-brukernavn, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Eventuelt kan man informere et styremedlem i person. Normalt får man korttilgang neste virkedag.
  
= Card access to PVVs premises =
+
= Card access to PVVs rooms =
 
+
To get card access to PVVs rooms one has to send an email to the board, see [[Kontaktinformasjon|contact information]]. In the mail, you have to specify your NTNU username, along with the length of the membership period that you paid for. Alternatively, you can inform a board member in person. Usually, access is granted the next business day.
To get card access to PVVs premises one has to send an email to the board, see [[Kontaktinformasjon|contact information]]. In the mail you have to specify the access card number, i.e. the digits that that are after M on the access card, under the bar code. Usually one gets card access a couple of days after this
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 19:20, 29 December 2021

Korttilgang til PVVs lokaler

For å få korttilgang til PVVs lokaler må man sende en mail til styret, se Kontaktinformasjon. I mailen må du skrive ditt NTNU-brukernavn, samt hvor lang periode du har betalt medlemskap for. Eventuelt kan man informere et styremedlem i person. Normalt får man korttilgang neste virkedag.

Card access to PVVs rooms

To get card access to PVVs rooms one has to send an email to the board, see contact information. In the mail, you have to specify your NTNU username, along with the length of the membership period that you paid for. Alternatively, you can inform a board member in person. Usually, access is granted the next business day.