Difference between revisions of "Kontingentreglement"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(opprettet siden, med reglementet som ble vedtatt på halvårsmøtet)
 
Line 21: Line 21:
 
== Innbetaling av kontingent ==
 
== Innbetaling av kontingent ==
  
Kontingent skal alltid betales i hele multiplum av 42 kr, og meldingen på betalingen skal alltid være brukernavn fulgt av mellomrom og ordet «kontingent».  Eventuelle andre kommentarer i forbindelse med innbetalingen sendes til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.
+
Kontingent skal alltid betales i hele multiplum av 50 kr, og meldingen på betalingen skal alltid være brukernavn fulgt av mellomrom og ordet «kontingent».  Eventuelle andre kommentarer i forbindelse med innbetalingen sendes til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.
  
 
Det er mulig å betale kontingent for vilkårlig mange år på en gang.  Kontingenten blir registrert for de påfølgende årene etter det siste året man har betalt for -- eller, for passive medlemmer, fra og med inneværende år.
 
Det er mulig å betale kontingent for vilkårlig mange år på en gang.  Kontingenten blir registrert for de påfølgende årene etter det siste året man har betalt for -- eller, for passive medlemmer, fra og med inneværende år.

Revision as of 11:27, 20 October 2011

Kontingentreglement for PVV

Vedtatt på halvårsmøtet 5. oktober 2010.

Hensikt

Dette reglementet er ment som en utdypning av de delene av PVVs lover som angår kontingentinnbetaling. Bakgrunnen for at reglementet ble skrevet var at styret ville lage en medlemsdatabase og innså at det er behov for mer presise regler enn hva lovene sier. Reglementet er imidlertid også ment å være nyttig for kasserer og alle betalende medlemmer ved at det spesifiserer klare rutiner for kontingentinnbetaling.

Definisjoner

Det er tre typer medlemmer:

1. Vanlige medlemmer: Betaler kontingent for hvert år.
2. Livstidsmedlemmer: Har betalt for livstidsmedlemskap.
3. Æresmedlemmer: Betaler ikke kontingent.

Medlemmene kan dessuten (i henhold til lovene) deles inn i aktive og passive. Livstids- og æresmedlemmer er alltid aktive; vanlige medlemmer er aktive hvis og bare hvis de har betalt kontingent for inneværende år.

Et kontingentår varer fra 1. august til 31. juli. Året som kalles N starter 1. august i kalenderår N.

Innbetaling av kontingent

Kontingent skal alltid betales i hele multiplum av 50 kr, og meldingen på betalingen skal alltid være brukernavn fulgt av mellomrom og ordet «kontingent». Eventuelle andre kommentarer i forbindelse med innbetalingen sendes til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

Det er mulig å betale kontingent for vilkårlig mange år på en gang. Kontingenten blir registrert for de påfølgende årene etter det siste året man har betalt for -- eller, for passive medlemmer, fra og med inneværende år.

Aktivering av passive medlemmer

Et passivt medlem som betaler kontingent blir umiddelbart (det vil si så fort kasserer har behandlet innbetalingen; masing sendes som vanlig til kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no) aktivt og får aktivert brukerkontoen sin.

Innkreving av kontingent

Det følgende er ment som et forslag til rutine for kontingentinnkreving. De eksakte datoene kan variere, men alle stegene bør utføres. Det er kasserer som har ansvaret for at dette blir gjort.

1. august sendes kontingentfaktura per epost til alle aktive vanlige medlemmer som ikke har betalt kontingent for neste år. Betalingsfristen er 1. september. 8. september sendes påminnelse med varsel om sperring av brukerkonto til medlemmer som har fått faktura men ikke betalt. 15. september blir medlemmer som ikke har betalt deaktivert, og brukerkontoene deres blir sperret.