Difference between revisions of "Kontaktinformasjon"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(oppdatert styre)
(oppdatert styre etter halvårsmøte)
Line 38: Line 38:
 
* Øyvind Almelid (almelid): Kasserer
 
* Øyvind Almelid (almelid): Kasserer
 
* Eirik Alderslyst Nygaard (eirikald): Sekretær
 
* Eirik Alderslyst Nygaard (eirikald): Sekretær
* Vegard Aksland Sjonfjell (sjonfjel): Styremedlem
+
* Andreas Oppebøen (andreao): Styremedlem
* Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek): Styremedlem
 
 
* Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Styremedlem
 
* Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Styremedlem
  

Revision as of 19:40, 11 February 2010


Programvareverkstedet (PVV) er en organisasjon for datainteresserte studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Kontaktinformasjon

Postadresse

Programvareverkstedet<
> Postboks 16, Sentralbygg 2<
> 7491 Trondheim<
>

E-post-adresser

Alle e-post-adressene slutter på @pvv.ntnu.no. De mest interessante adressene er

  • styret som går til medlemmer av styret.
  • drift som går til medlemmer av PVV Drift.
  • cert for ting som angår datasikkerhet.
  • aktive som er en e-post-liste for aktive PVVere.

World Wide Web

Hjemmesiden til PVV ligger på http://www.pvv.ntnu.no/

News

PVV har nyhetsgrupper som er tilgjengelige fra NTNUs news-server (news.ntnu.no). Disse gruppene er lokale og blir ikke videresendt til usenet.

Kontonummer

Kontonummeret til PVV er 8601.11.16916 (cut'n'paste-formatert: 86011116916 ) Henvendelser om økonomiske forhold rettes til styret på mailadressen <<MailTo(IKKETAMEGMED pvv AT pvv DOT ntnu DOT no)>> eller til kasserer på mailadressen <<MailTo(IKKETAMEGMED kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no)>>.

Ved innbetalinger er det viktig å skrive brukernavnet sitt helt fremst i kommentarfeltet, da BBS har en tendens til å bare gi oss omtrent 15 bokstaver.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:

  • Odd Rune Strømmen Lykkebø (lykkebo): Leder
  • Øyvind Almelid (almelid): Kasserer
  • Eirik Alderslyst Nygaard (eirikald): Sekretær
  • Andreas Oppebøen (andreao): Styremedlem
  • Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Styremedlem

Se også Tidligere styrer

<<Anchor(lover)>>

Lover og Reglement