Difference between revisions of "Kontaktinformasjon"

From Programvareverkstedet
Jump to: navigation, search
(Styret: Nytt styre)
(nytt styre)
Line 36: Line 36:
  
 
* Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek): Leder
 
* Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek): Leder
* Torje Hoås Digernes (torjehoa): Kasserer
+
* Christopher Hohler (chrishoh): Kasserer
 
* Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Sekretær
 
* Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Sekretær
* Christopher Hohler (chrishoh): Styremedlem
+
* Torje Hoås Digernes (torjehoa): Styremedlem
* Ole-Christian Nilssen (olechrin): Styremedlem
+
* Aleksander Gustaw Wasaznik (aleksanw): Styremedlem
 +
* Ilse Gerda Visser (ilsegv): Styremedlem
  
 
Se også [[Tidligere styrer]]
 
Se også [[Tidligere styrer]]

Revision as of 21:17, 12 September 2013


Programvareverkstedet (PVV) er en organisasjon for datainteresserte studenter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Kontaktinformasjon

Postadresse

Programvareverkstedet
Postboks 16, Sentralbygg 2
7491 Trondheim

E-post-adresser

Alle e-post-adressene slutter på @pvv.ntnu.no. De mest interessante adressene er

  • styret som går til medlemmer av styret.
  • drift som går til medlemmer av PVV Drift.
  • cert for ting som angår datasikkerhet.
  • aktive som er en e-post-liste for aktive PVVere.

World Wide Web

Hjemmesiden til PVV ligger på http://www.pvv.ntnu.no/

News

PVV har nyhetsgrupper som er tilgjengelige fra NTNUs news-server (news.ntnu.no). Disse gruppene er lokale og blir ikke videresendt til usenet.

Kontonummer

Kontonummeret til PVV er 8601.11.16916 (cut'n'paste-formatert: 86011116916 ) Henvendelser om økonomiske forhold rettes til styret på mailadressen pvv AT pvv DOT ntnu DOT no eller til kasserer på mailadressen kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no.

Ved innbetalinger er det viktig å skrive brukernavnet sitt helt fremst i kommentarfeltet, da BBS har en tendens til å bare gi oss omtrent 15 bokstaver.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Styret består for øyeblikket av følgende personer:

  • Øyvind Bergland Leknes (oyvinlek): Leder
  • Christopher Hohler (chrishoh): Kasserer
  • Øystein Ingmar Skartsæterhagen (oysteini): Sekretær
  • Torje Hoås Digernes (torjehoa): Styremedlem
  • Aleksander Gustaw Wasaznik (aleksanw): Styremedlem
  • Ilse Gerda Visser (ilsegv): Styremedlem

Se også Tidligere styrer

Lover og Reglement