Hjemmesider

From Programvareverkstedet
Revision as of 00:45, 3 May 2005 by ThorvaldNatvig (talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

En hjemmeside er et eller flere dokument som befinner seg på en brukers hjemmekatalog. For å lage din egen hjemmeside her på PVV må du gjøre følgende:

  • Først lager du en katalog som heter web-docs i rotnivået av hjemmekatalogen din (~brukernavn/web-docs). Merk at denne katalogen IKKE har samme navn som på studentsalene.
  • Sette riktige atributter på hjemmekatalogen din og web-docs katalogen. Hjemmekatalogen din må ha 'x' attributen satt for 'gruppe' og 'others', mens web-docs må ha 'x' og 'r' attributen satt for 'gruppe' og 'others'. I klartekst betyr det at du ihvertfall må ha følgende attributer:
    drwx--x--x på hjemmekatalogen, og drwxr-xr-x på web-docs katalogen.
  • Lage en eller flere av følgende filer i web-docs katalogen:
    • index.html

Siden som presenteres dersom noen forespør http://www.pvv.ntnu.no/~brukernavn/.

meg.html Et alternativ til index.html, men denne kommer ikke automatisk opp dersom noen forespør http://www.pvv.unit.no/~brukernavn/.

other-homepage Dersom du har hjemmeside et annet sted enn PVV, men ønsker å komme med i listen over brukere på PVV med egen hjemmeside, lager du denne filen. Den første linjen av filen vil da bli brukt som URL til din hjemmeside.

.beskrivelse eller .description Beskrivelse av deg selv eller hjemmesiden din som vil legges bak navnet ditt i listen over hjemmesider på PVV. Teksten begrenses til 50 tegn.

Når listen over brukere på PVV bygges opp (3 ganger i døgnet), prioriteres disse filene slik: other-homepage meg.html index.html (Merk at .beskrivelse eller .description alltid kommer med i listen.)

Hvordan bruke scripts og imagemaps

CGI script

For å kjøre såkalte CGI script på PVV må du gjøre dette: Opprette en dedikert CGI-katalog (f.eks cgi-bin) i web-docs katalogen din. Legg inn filen .htaccess med innholdet: Options +ExecCGI -Indexes SetHandler cgi-script Gjøre katalogen og .htaccess tilgjengelig for andre. (Bruk chmod a+rx katalog og chmod a+r .htaccess.) Alle filer du legger i denne katalogen, og i underkataloger, vil bli behandlet som CGI script og kjørt istedenfor å bli vist direkte. En typisk URL til et slikt script blir da http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/cgi-bin/script Alternativt kan du greie deg med å gi scriptene endelsen .cgi og gjøre de kjørbare.

Imagemaps

Med Apache som www.pvv.ntnu.no kjører, er det megent enkelt å lage et imagemap (klikkbart bilde). Dette må du gjøre: Opprett en standard map fil med koordinater. Dette er beskrevet her. Filen legges i web-docs katalogen din eller i en underkatalog av denne. Merk! Filen MÅ ha endelsen .map . Legg inn en link på bildet som vist her. Klikk på bildet for å teste resultatet.

Eget domene o.l.

Det er ikke mulig å ha virtuell server for ditt eget domene på PVV. Du kan ha ikke-kommersielt innhold på PVV, men da må du få ISPen/webhotellet ditt til å sette opp en http-videresending (redirect) til http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/

Det er ikke tilstrekkelig å lage en DNS-peker til PVVs web-server, da dette forutsetter at PVV setter opp en virtuell server eller en redirect til dine sider på serveren.