Difference between revisions of "Halvårsmøte/2021H"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 318: Line 318:
 
[STYRETS HALVÅRSRAPPORT]
 
[STYRETS HALVÅRSRAPPORT]
  
[DRIFTS HALVÅRSRAPPORT]
+
[[Driftsrapport/V2021]]
  
 
[CERTS HALVÅRSRAPPORT]
 
[CERTS HALVÅRSRAPPORT]

Revision as of 17:39, 21 February 2022


01. Møtet er satt

eirikwit starter møtet

Oppmøte

Fullt navn NTNU Brukernavn
Adrian Gunnar Lauterer adriangl
Aleksander Knutsen alekskn
Amalie Erdal Mansåker amalieem
Amin Mohamed Babiker aminmb
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Bjørnar Ørjansen Kårevik bjornoka
Eirik Wittersø eirikwit
Emma Lu Eikemo emmalei
Felix Albrigtsen felixalb
Katharina Haeussler kathareh
Kristoffer Sørfonn krissorf
Lisa Jonassen lisajon
Omer Mohamed Babiker omermb
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Richard Aleksander Haydon richarah
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Sindre Herstad sindher
Thomas Wilskow Thorbjørnsen thomawt
Torstein Nordgård-Hansen torsteno
Øystein Tveit oysteikt

02. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Ordstyrer

eirikwit nominerer seg selv

eirikwit valgt ved akklamasjon

Referent

sondrhel nominert av eirikwit

sondrhel godtar nominasjonen

sondrhel valgt ved akklamasjon

Tellekorps

torsteno og sindos nominerer seg selv

torsteno og sindos valgt ved akklamasjon

Protokollunderskrivere

omermb nominerer seg selv til protokollunderskriver

bjornoka nominerer seg selv til protokollunderskriver

omermb og bjornoka valgt ved akklamasjon

03. Godkjenning av innkalling og dagsorden

eirikwit informerer om skrivefeil i mail

Innkalling godkjent ved akklamasjon

04. Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte

eirikwit presenterer referat fra forrige vårmøte[vedlegg 1]

Feil og mangler bli tatt opp:

 • Økonomien skulle sees på, og tilstand burde oppdateres nå i ettertid
 • Kasserer ble valgt etter styre (vanligvis valgt før styre), da den som hadde meldt seg hentet pizza til pausen da
 • Fikse skrivefeil

05. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

torsteno foreslår å godkjenne referatet gitt at nevnte feil og mangler blir rettet opp i.

torsteno sitt forslag godkjent ved akklamasjon

06. Styrets halvårsrapport

eirikwit presenterer styrets halvårsrapport[vedlegg 2]

Et innkjøp av sondrhel sto ikke oppført. Det viste seg at sondrhel hadde fått penger tilbake for et kjøp uten at dette hadde blitt godkjent på et styremøte

07. Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

08. Drifts halvårsrapport

pederbs presenterer drifts halvårsrapport[vedlegg 3]

09. Godkjenning av Drift halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

0↊. CERTs halvårsrapport

torsteno presenterer CERTs halvårsrapport[vedlegg 4]

torsteno legger frem ønske om ny leder i CERT

pederbs legger frem ønske om ny driftskoordinator

0↋. Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

10. Presentasjon av revidert regnskap for 2020

eirikwit presenterer revidert regnskap for 2020[vedlegg 5]

 • Ukjent person som kjøpte noe mens de pantet for PVV skylder PVV 30,- kr
 • Noen bilag mangler kontekst
 • Opptil 1000,- kr skyldes fra folk som har kjøpt inn pizza til PVV grunnet feil i beregning av overlegg
 • Totalt 727,- kr utestående for medlemmer
 • Vi har totalt sett en økning av kapital, mye grunnet mangel på arrangementer under pandemien

11. Godkjenning av revidert regnskap for 2020

Godkjent ved akklamasjon

12. Godkjenning av regnskap for første halvår 2021

richarah presenterer regnskap for første halvår 2021 [vedlegg 6]

Nettoavvik er på 160.86,- kr ut

Inntekter

Totale inntekter er på 12 058.00,- kr

Pant lavere enn forventet, men mengden flasker på PVV begynne å hope seg opp

Utgifter

Totale utgifter er på 14 832.51,- kr

Abonnementer har gått ned til 0.00,- kr da PVV har droppet sitt abonnement på Lunsj

Fadderuke var betraktelig lavere enn forventet. Det viser seg at en håndfull medlemmer er usikre på om de har sendt inn bilag for utgifter i fadderperioden. Medlemmene blir oppfordret til å gå gjennom bilag de har i etterkant av møtet, og sende inn ved første anledning.

Kurs og PR har gått ned til 0.00,- kr da PVV ikke har holdt kurs det siste halvåret, med unntak av et bilag fra sist uke som ikke har blitt ført inn

Godkjenning

torsteno foreslår å kun godkjenne regnskap for første halvår med forbehold om endringer som kommer som konsekvens av revidert regnskap 2020 alekskn foreslår å underskjenne regnskap på bakrgunn av missvisende kategoriføring alekskn sitt forslag godkjent ved akklamasjon Regnskap er dermed underkjent og må fikses til neste halvårsmøte

13. Diskusjon og revisjon av årets budsjett

richarah presenterer forslag til årets budsjett

Budsjettforslag

Inntekt

 • Donasjoner går ned fra 30 000,- kr til 28 000,- kr for å gjenspeile virkeligheten bedre
 • Renter går ned fra 150,- kr til 50,- kr grunnet dårlig rente

Utgifter

 • Uendret, men richarah nevner daglig drift og fadderuke burde vurderes revidert i nær fremtid da pandemien er over i Norge

14. Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent ved akklamasjon

15. Endringer av lov 3

15.1. Dagens lov

torsteno presenterer dagens lov [vedlegg 7]

15.2. Foreslått ny lov

15.3. Endringer

Endre mengden aktive medlemmer som kreves for å sette i gang ekstraordinert medlemsmøte fra 1/3 av aktive medlemmer til 10 medlemmer Endre minimal varsel før ekstraordinert medlemsmøte fra 1 uke i forveien til 2 uker i forveien

15.4. Begrunnelse

15.5. Diskusjon

sondrhel foreslår å istedet for å endre fra et fast antall medlemmer til en funksjon av størrelsen av styret, slik at muligheten for ekstraordinert medlemsmøte er åpent selv under tider hvor PVV har lite medlemmer andrph foreslår å godkjenne lovforslag inntil videre, og endre til sondrhel sitt forslag enten ved ekstraordinert medlemsmøte eller neste halvårsmøte

15.6. Godkjenning/avslag

Lovendring godkjent ved akklamasjon

16. Valg av leder

andrph nominerer seg selv til leder

sondrhel nominerer emmalei til leder

 • emmalei underkjenner nominasjonen

richarah nominerer torsteno til leder

 • torsteno underkjenner nominasjonen

sondrhel nominerer johnnyhn til leder

 • johnnyhn underkjenner nominasjonen

eirikwit nominerer bjornoka til leder

 • bjornoka underkjenner nominasjonen

andrph valgt til leder ved akklamasjon

17. Valg av kasserer

torsteno nominerer amalieem til kasserer

 • amalieem godtar nominasjonen

eirikwit nominerer thomawt til kasserer

 • thomawt underkjenner nominasjonen

amalieem valgt til kasserer ved akklamasjon

18. Valg av styre

torsteno nominerer amalieem og sondrhel til styremedlem

 • amalieem godtar nominasjonen
 • sondrhel underkjenner nominasjonen

alekskn nominerer seg selv til styremedlem

adriangl nominerer seg selv til styremedlem

oysteikt nominerer seg selv til styremedlem

andrph nominerer seg selv til styremedlem

andrph nominerer bjornoka til styremedlem

 • bjornoka godtar nominasjonen

johnnyhn nominerer aminmb til styremedlem

 • aminmb godtar nominasjonen

omermb nominerer seg selv til styremedlem

torsteno nominerer felixalb, lisajon og kathareh til styremedlem

 • felixalb godtar nominasjonen
 • lisajon underkjenner nominasjonen
 • kathareh underkjenner nominasjonen

andrph nominerer thomawt til styremedlem

 • thomawt godtar nominasjonen

bjornoka nominerer sindher til styremedlem

 • sindher underkjenner nominasjonen

kathareh nominerer seg selv til styremedlem

andrph ønsker fire styremedlemmer

alekskn foreslår fem styremedlemmer for å kunne spre arbeidmengden mer

 • Det blir tatt opp at PVV i innspurten til fadderperioden effektivt sett hadde ett styremedlem mindre da en i daværende styre hadde sluttet på NTNU

Det blir holdt anonym avstemning mellom følgende nominerte

 • alekskn
 • amalieem
 • aminmb
 • bjornoka
 • felixalb
 • kathareh
 • oysteikt
 • thomawt

De tre med flest stemmer er valgt til styret

 • alekskn
 • bjornoka
 • felixalb

To nomimnerte har begge like mange stemmer og ingen andre har flere stemmer enn de

 • adriangl
 • oysteikt

Det blir holdt anonym avstemning mellom adriangl og oysteikt

 • oysteikt får flest stemmer

Nytt styre er dermed

 • alekskn
 • bjornoka
 • felixalb
 • oysteikt

19. Valg av valgkomité

sondrhel nominerer seg selv til valgkomité torsteno nominerer eirikwit, omermb og amalieem omermb underkjenner nominasjonen eirikwit underkjenner nominasjonen amalieem godtar nominasjonen eirikwit nominerer adriangl

sondrhel, amalieem og adriangl valgt til valgkomité ved akklamasjon

1↊. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon

Vedlegg

[REFERAT VÅR 2021]

[STYRETS HALVÅRSRAPPORT]

Driftsrapport/V2021

[CERTS HALVÅRSRAPPORT]

[REVIDERT REGNSKAP 2020]

[REGNSKAP VÅR 2021]

[LOV 3]