Halvårsmøte/2018H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 15:02, 31 December 2021 by Alekskn (talk | contribs) (Fixed links)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Halvårsmøte 01.10.2018

Tilstede:

Fullt navn NTNU Brukernavn
Amund Bergland Kvalsvik amundbk
Andrea Pettersen Helåsen andrph
Benedikt Andreas Mithassel benediam
Eirik Witterso eirikwit
Karina Lofquist karingl
Li Guan ligu
Markus Rekdal markure
Odd-Erik Frantzen odderikf
Peder Bergebakken Sundt pederbs
Runar Skaget runask
Sondre Haugen Elgaaen sondrhel
Torstein Nordgård-Hansen torsteno

Personer refereres til ved brukernavn heretter.

3 Møtet er satt

9 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protkollunderskrivere

 • ordstyret: amundbk
 • referent: pederbs
 • tellekorps: ligu, benediam
 • protkollunderskrivere: odderikf, markure

8 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Torsteno sier at aktive mailingslista ikke fungerer for nye medlemmer?

Godkjent ved akklamasjon

5 Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.

amundbk går igjennom referatet

15 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon

7 Styrets halvårsrapport

amundbk presenterer styrets halvårsrapport.

benediam spør om kursene for sintef og tekna. Han spør om hendelsene sendes på aktive. amundbk svarer kursene for bedriftene er for ansatte. Kursene som PVV holder selv utlyses på nettsider, plakater og aktive mailinglista.

torsteno bemerker at antall ryddedager er for lavt.

2 Godkjenning av Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

6 Drifts halvårsrapport

pederbs presenterer drifts halvårsrapport.

18 Godkjenning av Drift halvårsrapport.

Godkjent ved akklamasjon

16 CERTs halvårsrapport

Ikke tilstede

10 Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

Det er ingenting å kunne godkjenne.

11 Godkjenning av regnskap for første halvår

robertem presenterer regnskapet.

Presentasjonen ble etterfulgt av en pizzalevering.

Godkjent ved akklamasjon

14 Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

Ingen endringer foreslått.

4 Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent ved akklamasjon

12 Valg av leder

Leder var amundbk, som nå trer av.

Disse ble nominert som styreleder:

Brukernavn Nominert av Godtok
torsteno amundbk Ja

Grunnet ingen andre som ble meldt ble torsteno valgt ved akklamasjon.

17 Valg av styre

Styreleder er valgt, nå kommer styremedlemmer.

Disse ble nominert som styremedlem:

Brukernavn Nominert av Godtok
sondrhel sondrhel Ja
andrea torsteno Ja
karingl torsteno Ja
odderikf robertem Ja
eirikwit eirikwit Ja
robertem andrph Nei
ligu andrph Nei
runask robert Ja
benediam torsteno Nei
pederbs torsteno Nei
markure torsteno Nei

Det ble foretatt et anonymt valg av tellekorpset.

Resultat:

 • andrph
 • karingl
 • runask
 • eirikwit
 • sondrhel

13 Valg av valgkomité

amundbk nominerte:

 • amundbk
 • pederbs
 • robertem

Alle godkjente posisjonen

Valgkomité godkjent ved akklamasjon

1 Møtet heves