Halvårsmøte/2015V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 21:02, 5 March 2015 by Liangzh (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2015-03-05

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • yorinad: Yorin Anne De Jong
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • chrivi: Christoffer Viken
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • liangzh: Liang Zhu
 • harahu: Harald Husum
 • kulia: Geir Kulia
 • mariasto: Marianne Stornes

Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisor
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt kl 18:30.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • ordstyrer: aleksanw
 • refferent: liangzh
 • tellekorps: chrivi, kulia
 • protokollunderskrivere: yorinad, mariasto

Godkjennes ved unngåing av blikk.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kritikk for innkalling:

 • mariasto: det bør henges plakat på pvv om halvårs møte.
 • aleksanw: Alle bør være på aktive listen til pvv, send ut epost dagen før.
 • aleksanw: vi må bruke flere kanaler til innkalling.

Dags orden godkjent ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

liangzh: Serfikatet vårt er fortsatt utdatert.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

aleksanw presenterer CERTs halvårsrapport

yorinad: horisont har blitt oppgradert av glibc

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 7: Godkjenning av forrige års regnskap

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8: Godkjenning av årets budsjett

Pant 2500 Medlem 14000 Disk 1000 Renter 300 Abn -1000 Bok -2500 Bank -2200 Hardware -10000 Trivsel -10000 Adm -500

aleksanw vil øke hardware budsjett til 15000, det er ikke nødvendig å bruke alt.

Hardware blir endret fra -10000 til -15000

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 9. Valg av styre

chrishoh: nominerer seg selv, liangzh, kulia, chrivi

kulia nominerer yorinad

alle nomiterte aksepterer nominasjon.

majoriteten ikke vil stemme skriftlig

Godkjent ved akklamasjon.

10. Valg av revisor

mariasto nominerer seg selv.

Godkjent ved akklamasjon.

11. Valg av valgkomité

mariasto og harahu ble valgkomite

Godkjent ved akklamasjon.

12. Møtet heves