Halvårsmøte/2014H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 16:10, 17 September 2014 by Aleksanw (talk | contribs) (Created page with "== Innkallinger == * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2014-August/001198.html Første innkalling] * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2014-September/001203.html Innkall…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 2014-09-16

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

 • evenhunn: Even Hansen
 • synnovsh: Synnøve Soon Halle
 • yorinad: Yorin Anne De Jong
 • aleksanw: Aleksander Gustaw Wasaznik
 • chrishoh: Christopher Hohler
 • tirilane: Tiril Anette Langfeldt Rødland
 • chrivi: Christoffer Viken
 • davidk: David Kaasen
 • finninde: Finn Inderhaug Holme
 • olechrin: Ole-Christian Nilssen
 • oyvinlek: Øyvind Bergland Leknes
 • ilsegv: Ilse Gerda Visser
 • liangzh: Liang Zhu
 • simongli: Simon Glisic Randby

Alle de tilstedeværende medlemmene er stemmeberettigede. I resten av referatet omtales de tilstedeværende kun ved brukernavn.

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av regnskap for første halvår
 9. Godkjenning av revidert budsjett
 10. Valg av leder
 11. Valg av styre
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Møtet er satt kl 18:30.

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

 • ordstyrer: chrishoh
 • refferent: simongli
 • tellekorps: davidk, tirilane
 • protokollunderskrivere: (valg utsettes)

Godkjennes ved ungåing av blikk.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon.

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Referatet presenteres av chrishoh og godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Leder oyvinlek presenterer styrets halvårsrapport.

Rapporten godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5: Drifts halvårsrapport

TODO

finninde presenterer drifts halvårsrapport muntelig. Avskrift følger:

De har kommet noen nye maskiner. 7 fra matteland, 7 core 2 duo fra søppla. Masse ny hardware. Det kom et strømbrudd, cthulhu ble migrert til lommel. Er et par nye maskiner i serverrommet. Samarbeid med hackerspace. Dvask lever. Det begynner å bli fantastisk. Driftskoordinator er for tiden i san francisco. Vanskelig polsk navn er den nye mediamaskinen på arbeidsrommet. Tvilling or rdist døde. Alice har vært døende i et halvår, ble tatt ut. Hornbille ble tatt ut. Ikke så mye mer utover det. Login og mail virker. Spørsmål? Finn kommer til å skrive en rapport.

Sak 6: CERTs halvårsrapport

CERTs halvårsrapport har ikke blitt sendt inn, og ingen fra CERT er til stede. Rapporten uteblir. Det nevnes at CERT trenger nye medlemmer og at gombos er halveis i CERT.

Sak 7: Godkjenning av regnskap for første halvår

Regnskapet presenteres av kasserer chrishoh.

Det kommenteres på at inntekt fra disk-kjøp er så lav som den er antagelig på grunn av senkning i pris og økning i gratis plass.

chrishoh kommenterer på regnskapet er ført fra januar til januar, og foreslår at budsjettet oppdateres på neste halvårsmøte.

Det er et ønske om å budgetere mer for mat, dikke og andre middler til hackehelger o.l. Dette går under trivselsbudgettet. Det kommenteres på at trivselsbudgettet allerede er høyt på grunn av innkjøp av kjøleskap.

Spørsmål blir stilt om vi trenger å budgetere for tap av hardware, eller om slike hendelser får oss til å over budgettet: På grunn av uforutsigbarhet, tar vi ikke dette med i budgetet.

Det er et ønske om å kjøpe inn nye grafikkort til en pris på samlet ca. 2000 NOK. Det er enighet om at mer av hardwarebudgettet må burkes.

Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 8: Godkjenning av revidert budsjett

Det foreslås å øke trivsel med mellom 2000 og 3000kr. 3000kr anbefales.

Forslaget godkjennes ved akklamasjon. chrishoh er en helt.

Sak 9. Valg av leder

Valgkommiteen (aleksanw) har kommet frem til at ingen ingen vil være leder. I lys av dette nominerer aleksanw seg selv og finninde. finninde avslår nominasjonen.

Ny leder godtas ved akklamasjon.

10. Valg av styre

aleksanw nominerer chrishoh, liangzh, finninde, ilsegv og kulia. kulia er ikke tilstede, men konsensus er at han er koselig og sannsynligvis interessert.

kulia kontaktes, og han godtar nominasjonen.

aleksanw forslår at styre skal bestå av leder plus 5 styremedlemer. Forslaget godtas ved akklamasjon.

Nytt styre godtas ved akklamsjon.

11. Valg av valgkomité

synnovsh og evenhunn velges til å være frivillige. Ny valgkomité godtas ved akklamsjon.

12. Møtet heves